Doorlooptijden aansluitproces Export certificering “e-CertNL”

Bedrijven die goederen leveren aan klanten in het VK, worden na een no-deal Brexit exporteur. Bedrijven die goederen ontvangen uit het VK, worden na een no-deal Brexit importeur. In beide gevallen zijn, vaak al dan niet voorafgegaan door een inspectie, certificaten benodigd. Voor het aanvragen van een exportinspectie en het opmaken van een certificaat, is voor bedrijven (in de meeste situaties) toegang tot eCertNL van de NVWA noodzakelijk (bv de bloembollensector kent via het BKD een andere werkwijze). In de diverse Brexit communicatie is hierop veelvuldig gewezen. Nadere informatie of u bij de doelgroep behoort, treft u op de NVWA website onder de titel “Brexit”.


Hoogste tijd voor u om in actie te komen

Om een aansluiting met e-CertNL vóór 12 april 2019 voor uw bedrijf werkend te hebben, zijn een aantal acties nodig die doorlopen moeten worden. Die acties vergen per aansluiting ook activiteit bij diverse overheidsorganisaties en keuringsdiensten, welke onder normale omstandigheden elk enige dagen na elkaar hun doorlooptijd hebben en zo kunnen oplopen tot twee weken. Wanneer het bedrijfsleven hiermee massaal en pas in de laatste weken van maart aanvangt, loopt de doorlooptijd op en neemt u het risico niet tijdig gereed te zijn. Bovendien is vaak voor nieuwe gebruikers begeleiding of opleiding wenselijk en dat vergt capaciteit. Als u voor 15 februari 2019 start wordt uiterste inspanning door de overheidsdiensten geleverd om u tijdig op de basisvoorzieningen (webschermen) aangesloten te krijgen. Na deze datum zal die inzet daarop onverminderd zijn, echter neemt kans op tijdige realisatie af. Hulp aan laatkomers zal niet prevaleren boven tijdig voorbereide bedrijven.


Technische stappen

De benodigde stappen om toegang te krijgen tot e-CertNL zijn op hoofdlijnen: u moet (1) bekend zijn bij de NVWA en (2) uw keuringsdienst en toegang hebben tot (3) e-Herkenning en (4) e-CertNL. De stappen kunnen per deelsector variëren. De helpdesk van uw keuringsdienst kan u hierbij verder helpen. Van groot belang is, dat alle registraties (NVWA, e-CertNL en keuringsdiensten) met hetzelfde KvK en vestigingsnummer gebeuren. Anders loopt uw aanvraag niet door.


Registratie bij NVWA
*

Elke exporteur dient geregistreerd te zijn bij de NVWA als exporteur. Pas dan bent u in de geautomatiseerde systemen van de NVWA en keuringsdiensten oproepbaar en kunnen aanvragen voor exportinspectie gedaan worden. Registratie bij de NVWA kan een doorlooptijd hebben van 5 werkdagen.


Registratie bij keuringsdienst(en)

Als exporteur dient u ook bij uw specifieke keuringsdienst(en) geregistreerd te worden. Sommige bedrijven komen in aanraking met meerdere keuringsdiensten, als dat zo is moet u bij de helpdesk van uw keuringsdienst navragen welke aanvullende acties noodzakelijk zijn. Als uw bedrijf bij uw keuringsdienst geregistreerd is, zal de keuringsdienst de gewenste inspectielocaties van uw bedrijf in het NVWA-systeem koppelen, zodat u inspectieaanvragen kan doen op die locaties*. De doorlooptijd hiervan is 1-2 dagen:

NAK helpdesk Client
0900-0625
helpdeskclient@nak.nl
www.nak.nl/zaaizaden/exportcertificering/


BKD Theo Overdevest
0252-419101
Theo.Overdevest@bkd.eu
www.bkd.eu


KCB helpdesk e-CertNL

088-3088200
helpdesk@kcb.nl
www.kcb.nl


NAKtuinbouw helpdesk e-CertNL
071-3326168
helpdeskclientexport@naktuinbouw.nl
Voor vragen omtrent het importproces
071-3326168
planning@naktuinbouw.nl
www.naktuinbouw.nl


COKZ
helpdesk e-CertNL
033-4965690
certificaten@cokz.nl
https://cokz.nl/brexit/


NCAE helpdesk e-CertNL
033-4965690
certificaten@ncae.nl
https://ncae.nl/brexit/


e-Herkenning

Om e-CertNL te kunnen benaderen dient u als exporteur eerst e-Herkenning te hebben, met een beveiligingskenmer EH2+. De doorlooptijd hiervan is per provider verschillend en kost, mits aan alle bedrijfsinterne voorbereidingen is voldaan, onder normale omstandigheden 3 tot 5 werkdagen.


Toegang tot e-CertNL

Voor het online aanvragen van een exportcertificaat via e-CertNL moet u toegang krijgen via Mijn RVO. U dient zich te laten registreren als relatie om gebruik te kunnen maken van e-CertNL.


Aanvraag benodigde waardepapieren

Certificaten moeten vrijwel altijd als fysiek document worden aangeleverd bij de inspectiediensten in het importerende land. Daarvoor worden certificaten geprint op zogenoemd waardepapier. Het is sectorafhankelijk of u dit papier zelf in beheer kunt hebben of dat de keuringsdienst u dit verstrekt. Als u de voorraad waardepapier zelf beheert, bestaat voor aanschaf daarvan een procedure. Deze treft u op de NVWA site.


Opleidingen

Bedrijven kunnen worden ondersteund wanneer zij voor het eerst met e-CertNL applicaties gaan werken. Diverse keuringsdiensten verzorgen opleidingen met uitleg van het programma en oefensessies. De keuringsdiensten melden mogelijkheden op hun eigen websites.

 

*  Bij eieren en zuivel n.v.t..