Uw perceel is vrij van AM

Voor de AM-vrije percelen of perceelgedeelten wordt een AM-vrij verklaring afgegeven. De AM-onderzoeksverklaring blijft geldig zolang er op het betreffende perceel geen aardappelen worden geteeld. Ook wordt een samenvatting, op een voorblad, bijgevoegd waarop de resultaten van alle monsters is aangegeven.

Uw perceel is besmet

Wanneer een besmetting wordt aangetoond, volgt standaard een soortbepaling per perceel. Hiermee wordt vastgesteld of de besmetting is veroorzaakt door het aaltje Globodera rostochiensis en/of Globodera pallida. De soortbepaling is van belang voor de keuze van resistente rassen die geteeld mogen worden. Een besmetting wordt doorgegeven aan de NVWA en u ontvangt van hun een besmetverklaring. De teelt van pootaardappelen, is dan niet meer mogelijk tot het moment van opheffing van de besmetverklaring.

Opheffen besmetverklaring

De besmetverklaring kan alleen opgeheven worden, nadat u een bemonstering heeft laten uitvoeren op het besmette perceelgedeelte en deze na onderzoek vrij blijkt te zijn van AM.

De bemonstering is alleen toegestaan nadat de wachtperiode is verstreken.

Deze bedraagt 6 jaar na de laatste aardappelteelt of het moment van opleggen van de besmetverklaring. Deze periode kunt u verkorten tot 3 jaar door een bestrijdingsmaatregel toe te passen. Deze bestrijdingsmaatregelen moet u melden aan de NVWA.

De bestrijdingsmaatregelen zijn:

  • teelt van aardappelen (geen pootgoed) met de juiste resistentie
  • vanggewas (raketblad of aardappelen)
  • grondontsmetting.

Bemonstering op besmet verklaarde percelen gebeurt in beide gevallen met methode 3: AMEX 500 cc per 1/3 ha.

Afwijking onderzoek

Het onderzoek dat de NAK uitvoert wordt zorgvuldig gedaan. Toch kan het voorkomen dat een gedeelte van het monster verloren gaat. Er wordt dan een deskundigheidsbeoordeling uitgevoerd, waarbij ook de resultaten van de monsters van omliggende stroken worden geanalyseerd. Hiermee wordt beoordeeld of de uitslag van het betreffende monster betrouwbaar kan worden afgegeven, of dat een herbemonstering moet worden uitgevoerd. Wanneer de uitslag van het monster betrouwbaar kan worden afgegeven, komt op de uitslag de opmerking “Door een storing in het proces hebben we van één of meerdere monsters maar een gedeelte kunnen onderzoeken. ” te staan. Deze storing heeft geen invloed gehad op de uitslag.