Knolcyperus is een hardnekkig onkruid dat in landbouwgewassen en tuinbouwgewassen grote schade kan veroorzaken. Percelen landbouwgrond kunnen besmet raken via plantgoed en pootgoed. Bovendien kan het onkruid worden overgebracht via werktuigen met aanhangende grond. Partijen die met knolcyperus zijn besmet moeten worden vernietigd. Het teeltvoorschrift moet de vermeerdering en verspreiding voorkomen, en daarmee problemen bij de export van voortkwekingsmateriaal (bijvoorbeeld bloembollen, planten en pootaardappelen).

Maatregelen

Voor percelen die met knolcyperus zijn besmet, geldt een teeltverbod. Op deze percelen mogen geen akkerbouwgewassen en tuinbouwgewassen worden geteeld. Ook de teelt van maïs en graszoden is dan verboden. teelt van snijmaïs is toegestaan, zolang u hier een ontheffing voor heeft. Daarnaast moet de gebruiker van het perceel maatregelen nemen om de knolcyperus te vernietigen en verspreiding tegen te gaan. Bovendien gelden maatregelen voor het gewas dat op het veld staat, op het moment dat de knolcyperus wordt aangetroffen.

De NAK voert de teeltverboden uit en controleert hierop. Naktuinbouw en de BKD sporen knolcyperus op in gewassen die zij keuren.

Melden besmetting

Besmettingen met knolcyperus die (nog) niet bekend zijn, kunt u melden bij de NAK.

Het aanvraagformulier en de toelichting hierop vindt u op de pagina Formulieren.