Tijdens de cursus ‘bemonstering van zaaizaden’ leert u hoe een representatief monster wordt genomen. De cursus biedt inzicht in de achtergronden van het bemonsteren. Iedere monsternemer moet deze training gevolgd hebben om (erkende) monsternames uit te mogen voeren bij zaaizaden. Daarnaast is deze training interessant voor iedereen die betrokken is bij de productie van (zaai-)zaad.

Duur 1 dag (9.00 – 16.30 uur) + 1 dag examen
Cursusopbouw theorie en praktijk
Locatie NAK
Randweg 14
8304 AS EMMELOORD
Cursusleider de heer E. van Gerner
Kosten € 660,- p.p. (inclusief lunch en cursusmap)
Groepsgrootte 8 – 10 personen
Datum Januari 2025

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

In het theoriegedeelte wordt aandacht besteed aan:

  • Bemonsteringsfouten
  • Soorten monsters
  • Soorten monsterboren
  • Nauwkeurigheid van een a-select monster
  • Administratie

Het praktijkgedeelte gaat in op:

  • Wijze van bemonsteren
  • Soorten monsterboren
  • Inpakklaar maken van monsters
  • Gebruik van boren en een soil divider

Na de cursusdag volgt een schriftelijk en een praktisch examen. Na succesvolle afronding van dit examen ontvangt u een erkend certificaat.

Wat u kunt na de cursus

Na deze dag bent u in staat om zelfstandig monsternames uit te voeren bij zaden.

Aanmelden

De cursus is dit jaar al geweest. In het najaar kunt u zich inschrijven voor volgend jaar.

Annulering

Annulering moet altijd schriftelijk gebeuren, per brief of per e-mail.
Bij annulering van deelname tot een week voor de cursus wordt € 57,501 aan administratiekosten in rekening gebracht en bij annulering daarna het volledige bedrag.

 

1 genoemde bedragen zijn exclusief btw.