Tijdens de cursus ‘bemonstering van zaaizaden’ leert u keuzes te maken tijdens het bemonsteren van zaden en leert u hoe een representatief monster wordt genomen. De cursus biedt kennis over achtergronden bij het bemonsteren. Iedere monsternemer of erkende monsternemer moet deze training gevolgd hebben om monsternames uit te mogen voeren bij zaaizaden. Daarnaast is deze training interessant voor iedere medewerker die betrokken is bij (zaai-)zaad.

Duur 1 dag (9.00 – 16.30 uur) + 1 dag examen
Cursusopbouw theorie en praktijk
Locatie NAK
Randweg 14
8304 AS EMMELOORD
Cursusleider de heer E. van Gerner
Kosten € 460,- p.p. (inclusief lunch en cursusmap)
Groepsgrootte 6 – 10 personen
Datum Januari/februari
mits het mogelijk is i.v.m. corona

Cursusinhoud

Het theorie- en het praktijkgedeelte van de cursus duurt in zijn totaliteit een dag, waarna de cursus wordt afgesloten met een schriftelijk en praktisch examen. Na succesvolle afronding van de cursus ontvangt u een erkend certificaat.

Theorie

 • Bemonsteringsfouten
 • Soorten monsters
 • Soorten boren (bevat praktijkgedeelte)
 • Nauwkeurigheid aselect monster
 • Administratie

Praktijk

 • Wijze van bemonsteren
 • Inpakklaar maken van monsters
 • Gebruik boren en soil divider

Wat u kunt na de cursus

Na deze dag bent u in staat om zelfstandig monsternames uit te voeren bij zaden.

Aanmelden

 • Indien van toepassing

 • Factuuradres (indien afwijkend van bovenstaande gegevens)

 • Als u geen bezwaar heeft, publiceren wij uw contactgegevens op de carpoollijst. Deze lijst wordt ongeveer een week voor aanvang van de cursus gemaild naar de deelnemers.
 • Aanmelding geschiedt door dit aanmeldformulier volledig in te vullen. De betrokken cursist verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de NAK.