De cursus ‘determinatie en veldkeuring grassen’ is een verplichte cursus voor erkende keurmeesters om veldkeuringen te mogen uitvoeren. Daarnaast is deze training ook interessant voor grassenselecteurs of medewerkers van graszaadbedrijven die op een of andere manier betrokken zijn met de selectie en/of keuring van graszaad.

Aanmelden
Duur 1 dag (9.00 – 16.30 uur) + examen
Cursusopbouw theorie en praktijk
Locatie Proef- en Controlebedrijf in Tollebeek
Cursusleider de heer E. van Gerner
Kosten € 460,- p.p. (inclusief lunch en cursusmap)
Groepsgrootte 6 – 10 personen
Datum Mei (VOL)
mits het mogelijk is i.v.m. corona

Cursusinhoud

Het theoriegedeelte van de cursus duurt een dagdeel en het bezoek aan het Proef- en Controlebedrijf (controleveld) neemt ook een dagdeel in beslag. Het geheel wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen en dit duurt een dagdeel. Na succesvolle afronding van de cursus ontvangt u een erkend certificaat.

Theorie:

 • Rassenregistratie en kwekersrecht
 • Betekenis en teelt grassen
 • Veldkeuring grassen

Praktijk

 • Determinatie verschillende grassoorten aan de hand van determinatietabel
 • Op naam brengen van veldbeemdrassen
 • Bezoek controleveld in Tollebeek met aandacht voor:
  • de verschillende soorten grassen
  • specifieke verschillen tussen de belangrijkste soorten
  • behandeling kenmerken aan de hand van planten
  • rasechtheid en raszuiverheid
  • belangrijkste onkruiden

Wat u kunt na de cursus

 • Determineren van verschillende grassoorten
 • Herkennen van rasonzuiverheden bij diverse grassoorten
 • Zelfstandig uitvoeren van veldkeuringen bij grassoorten

Aanmelden

Deze cursus is vol.

Annulering

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering wordt € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht.