De cursus ‘veldkeuring granen’ is een verplichte cursus voor iedere keurmeester om veldkeuringen uit te mogen voeren. Daarnaast is deze cursus ook interessant voor graanselecteurs of medewerkers van zaaizaadbedrijven die op een of andere manier betrokken zijn met de graansoorten winter- en zomertarwe, winter- en zomergerst, winter- en zomerrogge, triticale en haver.

Aanmelden
Duur 1 dag (9.00 – 16.30 uur) + examen
Cursusopbouw theorie en praktijk
Locatie Proef- en Controlebedrijf in Tollebeek
Cursusleider de heer E. van Gerner
Kosten € 460,- p.p. (inclusief lunch en cursusmap)
Groepsgrootte 6 – 10 personen
Datum Juni (VOL)

Cursusinhoud

Het theoriegedeelte van de cursus duurt een dagdeel en het bezoek aan het Proef- en Controlebedrijf (proefvelden) neemt ook een dagdeel in beslag. Het geheel wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen en dit duurt een dagdeel. Na succesvolle afronding van de cursus ontvangt u een erkend certificaat.

Theorie:

 • Rassenregistratie en kwekersrecht
 • Kenmerken gewassen
 • Keuring en certificering
 • Veldkeuring
 • Behandeling kleine kenmerken per graansoort (bevat een praktijkgedeelte)

Praktijk

 • Bezoek praktijkveld in Tollebeek met aandacht voor:
  • de verschillende graansoorten
  • hoofdkenmerken per graansoort
  • rasechtheid en raszuiverheid

Wat u kunt na de cursus

 • Onderscheid maken tussen de verschillende graansoorten, zoals tarwe, gerst en haver
 • Het determineren van graanaren inclusief de kleine kernmerken
 • Herkennen van rasonzuiverheden bij granen
 • Zelfstandig uitvoeren van veldkeuringen bij granen

Aanmelden

Deze cursus is voor 2021 vol.

Annulering

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering wordt € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht.