2022-2023

Omschrijving  Tarief Eenheid

Bruinrot/ringrot-onderzoek

Monstername en onderzoek bruinrot/ringrot consumptieaardappelen  € 124,45  per monster

Export- en importinspectie*)

Consumptieaardappelen
Inspectietarief consumptieaardappelen  € 1,38  per minuut
Toeslag kosten toezicht consumptieaardappelen  € 6,80  per inspectie
Aanhangend grondonderzoek consumptieaardappelen  € 10,30  per monster
Vergeefse reis exportinspectie consumptieaardappelen  € 102,00  per bezoek
Algemeen (alle gewassen)
Bezoektarief  € 60,00  per bezoek
Waarmerken fytosanitair certificaat  € 7,45  per certificaat
*)Toeslagen inspectie-werkzaamheden buiten kantooruren:
Buiten kantoortijd op werkdagen
50%
Op zaterdag
50%
Op zon- en feestdagen
100%