Omschrijving  Tarief  Eenheid
Aanvraag ontheffing vruchtwisseling 263,00 aanvraag
Aanvraag vroegrooiregeling 235,85 aanvraag
Aanvraag ontheffing snijmaisteelt 238,95 aanvraag