Aangifte zaaizaden

Aangifte voor de keuring van zaaizaden is nodig om te kunnen vermeerderen, te keuren en te laten certificeren. Om aangifte te kunnen doen heeft u onder andere herkomstbewijzen nodig.

Bij het doen van uw aangifte is het verplicht om de X- en Y-coördinaten van uw perceel door te geven. Via een applicatie in het Klantportaal kunt u deze X- en Y-coördinaten opzoeken. Dit zorgt ervoor dat het perceel voor de keurmeester beter traceerbaar is. Het is belangrijk om voor de sluitingsdatum uw aangifteformulier en uw herkomstbewijzen, één per herkomst, naar de NAK op te sturen. Doe uw aangifte voor de sluitingsdatum om extra kosten te voorkomen. Bij groenvoedergewassen zal het erkende bedrijf de aangifte voor u verzorgen.

Wanneer wij uw aangifte hebben verwerkt ontvangt u van ons een overzicht van uw aangegeven percelen en de bijbehorende perceelsbordjes.

Na de sluitingsdatum publiceert de NAK op de website hoeveel hectare er per soort is aangegeven.

Het terugtrekken van percelen kan kosteloos, zolang de veldkeuring in uw regio nog niet is gestart. Een verzoek tot terugtrekking dient u schriftelijk in. Voor terugtrekking van percelen na de start van de veldkeuring neemt u contact op met de klantenservice.

Alle regels en normen over de aangifte staan in de aanwijzingen. Bekijk hier de keuringstarieven.