Direct na bemonstering voert de NAK de schoningsanalyse uit op ongeschoonde monsters van zaad. Voor graszaad en een aantal groenvoedergewassen zijn de afspraken hierover vastgelegd in de Algemene Teeltvoorwaarden Landbouwgewassen (ATV-L) van Plantum en LTO-Nederland. De schoningsanalyse kan ook, op vrijwillige basis voor andere gewassen worden uitgevoerd. U kunt op verzoek de bemonstering door de NAK laten uitvoeren. Hieronder het proces van de schoningsanalyse:

*Twijfelt u aan het onderzoeksresultaat van het vochtgehalte, het zuiverheidspercentage of de kiemkracht? Vraag dan een appèlonderzoek aan. Vraag dit aan binnen één maand na de datum van verstrekking van het attest of het voorlopig bericht bij vochtonderzoek.

**Wenst u een heronderzoek op schoning? Dit onderzoek wordt op het B-monster uitgevoerd die bij monstername is genomen. Er wordt afgerekend op het gemiddelde resultaat van de analyses van het A en het B monster.