Aangifte is nodig om pootgoed te kunnen vermeerderen, te laten keuren en te certificeren. Een registratie bij de NAK, een AM-vrijverklaring en uw herkomstbewijzen heeft u nodig om aangifte te kunnen doen. Eind maart wordt de aangifte applicatie geopend om aangifte te doen voor het seizoen.

Klantportaal
Via het Klantportaal doet u uw aangifte. Heeft u nog geen toegang tot het Klantportaal? Stuur dan een mail naar nak@nak.nl om inloggegevens te ontvangen voor het Klantportaal. Vermeld hierbij altijd het telernummer waarvoor u toegang tot het Klantportaal wilt hebben.

Hulp bij aangifte 
Als u vragen heeft over het invullen van uw digitale aangifte, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u uw aangifte samen met uw keurmeester doen, dan zijn hier kosten aan verbonden. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de klantenservice.

Definitief maken aangifte
Het is belangrijk om uw aangifte definitief te maken, zodra u deze volledig heeft ingevuld. Door het definitief maken krijgt u automatisch perceelborden toegestuurd. Om uw aangifte af te ronden stuurt u uw herkomstbewijzen en AM-vrijverklaring op in de daarvoor bestemde antwoordenvelop. Van uw herkomstbewijzen stuurt u er één per perceel en hierop schrijft u het totaal aantal aangekochte certificaten dat u per herkomst gebruikt heeft.

Na de sluitingsdatum publiceert de NAK op de website hoeveel hectare er per ras en klasse is aangegeven.

Terugtrekken van percelen
Het terugtrekken van percelen kan kosteloos, zolang de veldkeuring in uw regio nog niet is gestart. Een verzoek tot terugtrekking dient u schriftelijk in. Voor terugtrekking van percelen na de start van de veldkeuring neemt u contact op met uw keurmeester.

Bekijk ook de keuringstarieven.

Vermeerdering pootgoed voor eigen consumptieteelt (ATR)
Lees hier meer over de regels rondom de ATR-teelt.>>

Blokkade aangifte gesneden pootgoed
Voor de pootgoedteelt, inclusief ATR-teelt, mag geen gesneden uitgangsmateriaal worden gebruikt. Op bedrijven met reguliere NAK-pootgoedteelt is ook het gebruik van gesneden uitgangsmateriaal voor de consumptie- en zetmeelteelt niet toegestaan. Op bedrijven met ATR-teelt mag uitgangsmateriaal voor consumptie- en zetmeelteelt wel worden gesneden.

Wordt er op een bedrijf met reguliere NAK-pootgoedteelt gesneden uitgangsmateriaal gebruikt voor de consumptie- en/of zetmeelteelt, dan zal dit worden gemeld bij de NVWA. Een consequentie is een verzwaard onderzoeksregiem voor het bruin- en ringrotonderzoek. Hierbij wordt dan één monster per 25 ton onderzocht op ringrot. Een andere consequentie is dat er ook niet aan de voorwaarden van het PCC Hygiëneprotocol wordt voldaan. Beide consequenties zijn niet van toepassing op bedrijven met ATR-teelt.

Meer informatie over gesneden pootgoed vindt u op de website van de NVWA.

Stammen
Bij de aangifte moet u alle stammen aangeven. Zowel stammen die u wilt laten keuren als de stammen die u niet wilt laten keuren. Bekijk het schema m.b.t. de mogelijkheden voor keuring, onderzoek en afzet van stammen. Afzet en certificering is alleen mogelijk als PB 1 t/m 4 op basis van een veldkeuring, inclusief nacontrole en onderzoek op bruin- en ringrot.

Wratziektepreventiegebieden
Complete informatie vindt u op de website van de NVWA, Teeltvooschrift wratziekte.

PCC Hygiëneprotocol Ringrot
Wilt u zich aanmelden voor het Hygiëneprotocol? Meldt u aan in het aangifteprogramma. Bekijk onze Hygiëneprotocol Ringrot pagina op onze website.