Nabij de hoofdvestiging in Emmeloord is het Proef- en Controlebedrijf van de NAK gevestigd. Op het Proef- en Controlebedrijf worden de meest uiteenlopende proefveldonderzoeken aan landbouwgewassen uitgevoerd. Het Proef- en controlebedrijf beschikt over 106 ha vruchtbare kleigrond met bijhorende gebouwen, machines en 150 m2 verwarmde kas. De grond is door de optimale onderzoeksmatige condities uitermate geschikt voor de aanleg van proef- en controlevelden.

Contactgegevens Proef- en Controlebedrijf:

Bedrijfsleider: Arie de Groot
a.degroot@nak.nl

Bedrijfsadres:

Johannes Postweg 1
8309 PE Tollebeek

Bij de keuringsvelden wordt onderscheid gemaakt in de voorcontrole- en nacontrolevelden. Doel van de voorcontrole is de instandhouding van bestaande rassen te controleren. Bestaande rassen worden hierbij beoordeeld op rasechtheid en raszuiverheid voordat partijen zaaizaad en pootgoed in het handelsverkeer worden gebracht. Nacontrolevelden geven inzicht in de wijze van uitvoering van de keuring (uniformiteitsbewaking).

Op het Proef- en Controlebedrijf worden nieuwe rassen van akkerbouwgewassen onderzocht. Deze nieuwe rassen worden beoordeeld op onderscheidbaarheid, uniformiteit en stabiliteit. We spreken hier over het kwekersrechtonderzoek (RKO). Om vast te stellen of nieuwe rassen voldoende cultuur- en gebruikswaarde hebben om deel te nemen aan het handelsverkeer, worden waarderingscijfers aan rassen toegekend voor eigenschappen als opbrengst en resistentie. Het zogenaamde Cultuur- en gebruikswaardenonderzoek (CGO).

Trainingsvelden worden o.a. gebruikt voor de aardappelselectiecursus, instructie voor de buitendienstmedewerkers (uniformiteitsbewaking in veldkeuring) en internationale opleidingen. Twee commerciële kweekbedrijven hebben kweekvelden aangelegd op het Proef- en Controlebedrijf. Jaarlijks worden er voor diverse bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld gewasbescherming proefvelden aangelegd.