Voordat een partij pootgoed afgeleverd mag worden moet er eerst een visuele inspectie op onder andere knolziekten, gebreken, gewicht en maatsortering plaatsvinden. Dit doet de keurmeester. Na goedkeuring en afronding van de noodzakelijke onderzoeken wordt de partij vrijgegeven. U kunt uw partijgegevens inzien op het Klantportaal.

In sommige gevallen moet voordat een partij afgeleverd mag worden een aanhangende grond onderzoek worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het aardappelcystenaaltje niet voorkomt in de partij. Het gaat hierbij vaak om bestemmingen buiten de EU.

Als u een partij pootaardappelen heeft ontvangen waar u niet tevreden over bent, dan kunt u:

Een expertise aanvragen

U kunt een expertise aanvragen als de geleverde partij pootgoed volgens u niet voldoet aan de NAK-norm en u een onafhankelijke vaststelling wilt. De kosten van de expertise worden berekend aan de aanvrager, tenzij aan álle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

– De expertise is aangevraagd binnen 7 dagen na ontvangst van de partij.
– De partij voldoet niet aan de NAK-norm.
– De partij is bestemd voor uitplant in Nederland of het grensgebied met Nederland.

U kunt hier uw expertise aanvragen.

Een klacht melden

Wij ontvangen graag een melding van u als uw partij wel voldoet aan de NAK-norm, maar u toch niet tevreden bent over het geleverde pootgoed. Deze meldingen gebruiken wij voor intern onderzoek naar verbetering van de partijkeuring. U krijgt geen rapport van onze bevindingen.

 

U kunt uw klacht hier melden.

Melding klacht opkomstproblemen

Wij ontvangen graag een melding van u als geleverd pootgoed niet de verwachte opkomst geeft. Deze meldingen kunnen gebruikt worden voor onderzoek naar de oorzaken van opkomstproblemen en op die manier bijdragen aan verbetering van pootgoedkwaliteit en/of kwaliteitskeuring. De NAK verzamelt de meldingen over opkomstproblemen voor onderzoeksdoeleinden en doet geen klachtenafhandeling. U krijgt geen rapport van onze bevindingen.

U kunt uw klacht hier melden.