De veldkeuring start in de eerste helft van juni na de opkomst van het gewas. De NAK-keurmeesters keuren de pootaardappelen op ziekten en afwijkingen. Tijdens het groeiseizoen wordt een perceel gemiddeld drie keer beoordeeld. U kunt uw keuringsresultaten per perceel inzien op het Klantportaal. Als u het niet eens bent met een keuringsuitslag dan kunt u een extra- of een herkeuring aanvragen.

U kunt gebruik maken van onze kistenlabels om uw gerooide percelen goed te identificeren. Bestel uw gratis kistenlabels via het Klantportaal of gebruik dit bestelformulier om tegen betaling verschillende kleuren kistenlabels te bestellen.

Bekijk hier de tarieven voor de veldkeuring.

Totstandkoming ontheffing virusonderzoek
Op basis van de volgende factoren stelt de vaste commissie voor pootaardappelen de ontheffingsdata voor virusonderzoek vast:

  • De infectiedruk wordt bepaald aan de hand van de omvang van bladluisvluchten. Deze worden geregistreerd met behulp van zuigvallen en vangbakken, die dagelijks worden afgetapt.
  • Aan de hand van het 5-jarig gemiddelde van de resultaten van het virusonderzoek zijn de aardappelrassen ingedeeld in drie nacontrolegroepen (PA-05, bijlage A) op basis van de vatbaarheid voor Y-virus.
  • De rijpingstoestand van de pootaardappelen

De ontheffingsdata worden via circulaires en deze site bekend gemaakt.

Ontheffing van virusonderzoek

  • voor de klassen (E), A en B van nacontrolegroepen 1 en 2 als het loof op de vastgestelde ontheffingsdatum dood is
  • voor de klassen A en B van de BPR-rassen. Dit zijn rassen die nog niet op de rassenlijst staan
  • voor de klassen E, A en B van nacontrolegroep 3
  • pootgoed voor eigen gebruik

Ontheffing van virusonderzoek geldt niet in onderstaande gevallen

  • voor de klassen PB, S en SE
  • als er in de veldkeuring primair is gevonden
  • zonder symptomen

Na loofvernietiging wordt scherp gelet op eventuele hergroei. Hergroei is zeer vatbaar voor virusinfecties.