De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Het keuren van zaaizaad en pootgoed voeren we uit in opdracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De NAK beschikt over een geavanceerd laboratorium, een researchafdeling en een Proef-en Controlebedrijf. In de wereld lopen we voorop in het onderzoeken van ziektes en afwijkingen in landbouwgewassen.Bij onze organisatie werken ruim 220 medewerkers en daarnaast ongeveer 150 seizoensmedewerkers (juni-oktober).

Jaarverslag 2019

2019 begon onrustig voor de NAK en zo eindigde het jaar ook. Daar tussenin, was ook onrustig.

Onderwerpen die een grote rol hebben gespeeld zijn de NAK-bak, de introductie van de applicaties voor grondonderzoek en natuurlijk de hoge virusdruk.

In het jaarverslag van 2019 leest u hier alles over.