De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Het keuren van zaaizaad en pootgoed voeren we uit in opdracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De NAK beschikt over een geavanceerd laboratorium, een researchafdeling en een Proef-en Controlebedrijf. In de wereld lopen we voorop in het onderzoeken van ziektes en afwijkingen in landbouwgewassen.Bij onze organisatie werken ruim 220 medewerkers en daarnaast ongeveer 150 seizoensmedewerkers (juni-oktober).

website jaarverslag 2016

Jaarverslag 2018

De droge zomer van 2018 heeft z’n sporen achtergelaten in de Nederlandse akkerbouw. Ook de NAK had er mee te maken. Bij de veldkeuring bleek het gewas moeilijk keurbaar. Bij de nacontrole waren er veel extra monsters voor aanvullende analyses nodig. Tot slot viel de oogst tegen, waardoor er in het najaar minder pootgoed door de NAK werd gecertificeerd.

Op onze jaarverslagenpagina kunt u ook de jaarverslagen van vorige jaren terug lezen.