De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Het keuren van zaaizaad en pootgoed voeren we uit in opdracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De NAK beschikt over een geavanceerd laboratorium, een researchafdeling en een Proef-en Controlebedrijf. In de wereld lopen we voorop in het onderzoeken van ziektes en afwijkingen in landbouwgewassen.Bij onze organisatie werken ruim 220 medewerkers en daarnaast ongeveer 150 seizoensmedewerkers (juni-oktober).