Partijkeuring

Voordat een partij pootgoed afgeleverd mag worden moet er eerst een visuele inspectie op onder andere knolziekten, gebreken, gewicht en maatsortering plaatsvinden. Dit doet de keurmeester. Na goedkeuring en afronding van de noodzakelijke onderzoeken wordt de partij vrijgegeven. U kunt uw partijgegevens inzien op het Klantportaal.

In sommige gevallen moet voordat een partij afgeleverd mag worden een aanhangende grond onderzoek worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het aardappelcystenaaltje niet voorkomt in de partij. Het gaat hierbij vaak om bestemmingen buiten de EU.

Als u een partij pootaardappelen heeft ontvangen waar u niet tevreden over bent, dan kunt u:

Een expertise aanvragen >>
U kunt een expertise aanvragen als de geleverde partij pootgoed volgens u niet voldoet aan de NAK-norm en u een onafhankelijke vaststelling wilt. De kosten van de expertise worden berekend aan de aanvrager, tenzij aan álle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

– De expertise is aangevraagd binnen 7 dagen na ontvangst van de partij.
– De partij voldoet niet aan de NAK-norm.
– De partij is bestemd voor uitplant in Nederland of het grensgebied met Nederland.

Een klacht melden >>
Wij ontvangen graag een melding van u als uw partij wel voldoet aan de NAK-norm, maar u toch niet tevreden bent over het geleverde pootgoed. Deze meldingen gebruiken wij voor intern onderzoek naar verbetering van de partijkeuring. U krijgt geen rapport van onze bevindingen.

Melding klacht opkomstproblemen >>
Wij ontvangen graag een melding van u als geleverd pootgoed niet de verwachte opkomst geeft. Deze meldingen kunnen gebruikt worden voor onderzoek naar de oorzaken van opkomstproblemen en op die manier bijdragen aan verbetering van pootgoedkwaliteit en/of kwaliteitskeuring. De NAK verzamelt de meldingen over opkomstproblemen voor onderzoeksdoeleinden en doet geen klachtenafhandeling. U krijgt geen rapport van onze bevindingen.

Exportcertificering

De NAK voert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken de export- en importinspecties van pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden uit. De keurmeesters die deze inspecties uitvoeren zijn hiervoor aangesteld als ambtenaar van de NVWA. De NAK verzorgt ook het waarmerken van de fytosanitaire documenten. In de landeneisen staan per land de eisen beschreven die gesteld worden aan de plantaardige producten die het land binnenkomen.

Een exportinspectie voor landen buiten de EU wordt automatisch meegenomen bij de reguliere partijkeuring of kunt u zelf aanvragen via het Klantportaal. Een keurmeester kan deelpartijen vrijgeven op basis van het laatst gebruikte certificaatnummer. Het is verplicht om uw certificaten op volgorde te gebruiken. De vastgelegde keuringsgegevens blijven 17 dagen geldig voor het aanvragen van een fytosanitair certificaat door de exporteur. Als deze termijn verlopen is of een partij verandert van  bestemming, dan kunt u een aparte inspectie op een gereedstaande partij aanvragen.

Een exportinspectie op een gereedstaande partij kunt u ook laten uitvoeren in de havens van Beverwijk, hiervoor belt u Ruud Groen via 06-51191081 en voor Harlingen belt u naar Hendrik-Jan van der Meij via 06-23725674.

Waarmerken fytosanitair certificaat
Het waarmerken van een fytosanitair certificaat vraagt u aan via de keurmeester op locatie of via onze klantenservice. Voor waarmerken bij de klantenservice maakt u twee uur van tevoren een afspraak.

e-CertNL
Alle exporteurs voor zowel pootgoed- als consumptieaardappelen maken gebruik van e-CertNL. Uitsluitend voor proefzendingen en buitenlandse partijen worden nog inspectiebiljetten gebruikt. Voor vragen over inspecties, uitslagen en het waarmerken van certificaten met betrekking tot e-CertNL kunt u terecht bij de NAK e-CertNL Helpdesk.

Importinspecties
Importinspecties vinden plaats in de haven van ontvangst of op een door de NVWA erkende importlocatie. Een importinspectie kan worden aangevraagd:

  • rechtstreeks via CLIENT-Import. Uw aanvraag wordt dan verwerkt bij de KCB. De KCB zorgt ervoor dat de aanvraag bij de NAK terecht komt voor verdere afhandeling;
  • direct bij de NAK. Als uw bedrijf niet is aangesloten op CLIENT-Import, kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen.

Omdat de NAK volgens NVWA-protocollen niet overal mag keuren, wordt eerst beoordeeld of de keuring door de NAK mag worden uitgevoerd.

Bekijk ook de geldende tarieven of lees meer over de partijkeuring en exportinspecties via Wet- en Regelgeving.