Onderstaand schema laat het proces van het AM-grondonderzoek zien.

Nadat de keurmeester een grondmonster neemt van een perceel, komt dit binnen bij de Monsterontvangst van de NAK. De grondmonsters slaan we op in een speciale droogruimte. Na zeven dagen worden de grondmonsters ‘gespoeld’ om een kleiner restmonster te realiseren. Dit gebeurt in een speciaal hiervoor ontwikkelde AM-spoelmachine.

Het overgebleven restmonster wordt daarna nóg kleiner en gereed gemaakt om het te kunnen nakijken onder de microscoop. Dit gebeurt door aceton toe te voegen aan het restmonster. Vervolgens wordt onder een microscoop het monster nagekeken, zitten er cysten in? Zo ja, de inhoud van de cysten wordt hier bepaald. Zijn het levende aaltjes of dode aaltjes? Wanneer het levende aaltjes zijn, dan wordt ook het soort vastgesteld.