Zaaizaadbedrijven mogen onder bepaalde voorwaarden zelf de kwaliteitsvaststellingen en andere werkzaamheden uitvoeren. Een bedrijf kan erkend worden voor:

  • veldkeuring
  • monstername
  • monsteranalyse
  • certificering

De NAK houdt toezicht op de erkenning door audits en controles. Bij een audit beoordeelt een NAK-auditor de deskundigheid van de erkende keurmeester, monsternemer of analist. Ook wordt er gekeken of de instructies juist worden toegepast. Steekproefsgewijs wordt minimaal vijf procent van alle percelen en mosnters onder erkenning ook door de NAK gekeurd of onderzocht. De resultaten van de erkende keuring en analyse worden vervolgens vergeleken met die van de NAK.

Bekijk voor meer informatie en de voorwaarden voor erkenning de aanwijzingen.