Aangifte is nodig om pootgoed te kunnen vermeerderen, te laten keuren en te certificeren. Een registratie bij de NAK, een onderzoeksverklaring AM en uw herkomstbewijzen heeft u nodig om aangifte te kunnen doen. Eind maart wordt de aangifte applicatie geopend om aangifte te doen voor het seizoen.

Nieuwe klant

Bent u nog niet aangemeld als teler bij de NAK. Gebruik dan ons ‘Nieuwe klant’ formulier onder ‘Contact’.

Klantportaal

Via het Klantportaal doet u uw aangifte. Heeft u nog geen toegang tot het Klantportaal? Stuur dan een mail naar nak@nak.nl om inloggegevens te ontvangen voor het Klantportaal. Vermeld hierbij altijd het telernummer waarvoor u toegang tot het Klantportaal wilt hebben.

Hulp bij aangifte

Als u vragen heeft over het invullen van uw digitale aangifte, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u uw aangifte samen met uw keurmeester doen, dan zijn hier kosten aan verbonden. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de klantenservice.

Definitief maken aangifte

Het is belangrijk om uw aangifte definitief te maken, zodra u deze volledig heeft ingevuld. Door het definitief maken krijgt u automatisch perceelborden toegestuurd. Om uw aangifte af te ronden stuurt u uw herkomstbewijzen en onderzoeksverklaring AM op in de daarvoor bestemde antwoordenvelop. Van uw herkomstbewijzen stuurt u er één per perceel en hierop schrijft u het totaal aantal aangekochte certificaten dat u per herkomst gebruikt heeft.

Na de sluitingsdatum publiceert de NAK op de website hoeveel hectare er per ras en klasse is aangegeven.

Terugtrekken van percelen

Het terugtrekken van percelen kan kosteloos, zolang de veldkeuring in uw regio nog niet is gestart. Een verzoek tot terugtrekking dient u schriftelijk in. Voor terugtrekking van percelen na de start van de veldkeuring neemt u contact op met uw keurmeester.

Bekijk ook de keuringstarieven.

ATR

Vermeerdering pootgoed voor eigen consumptieteelt (ATR)

Voor vermeerdering van ATR-pootgoed gelden de volgende regels:

 • Aangifte van ATR-teelt bij de NAK.
 • Alleen gebruik van goedgekeurd pootgoed (NAK-gekeurd of buitenlands pootgoed), inclusief de klasse B.
 • Voor de ATR-teelt is het gebruik van gesneden uitgangsmateriaal niet toegestaan. Op een ATR-bedrijf mag wel gesneden uitgangsmateriaal worden gebruikt voor de consumptie- en zetmeelteelt. Meer informatie over dit voorschrift vindt u op de website van de NVWA.
 • Pootgoed mag één keer worden vermeerderd voor consumptieteelt op het eigen bedrijf.
 • De eigen vermeerdering is niet toegestaan in combinatie met reguliere pootgoedteelt (Aangiftetype Regulier, Stam).
 • Er geldt een minimale vruchtwisselingseis van 1 op 3, behalve voor ATR-teelt in het NO zand- en dalgrondgebied.
 • Het vermeerderingsperceel moet liggen binnen een straal van 25 km vanaf het vestigingsadres van het bedrijf (voor de consumptieteelt in het volgende jaar geldt een straal van 50 km).
 • Geen onderzoeksverklaring AM vereist.
 • Veldkeuring op B-norm.
 • Certificering voor handelsdoeleinden is niet mogelijk.
 • Bruinrot- en ringrotonderzoek zijn niet nodig, tenzij de NVWA dit in bepaalde situaties of gebieden voorschrijft. Dit geldt voor teelt op bedrijven met een verhoogd risico op bruin- en ringrot, overeenkomstig de bepalingen van de NVWA.
 • Geen aangifte mogelijk in wratziektepreventiegebieden van rassen die niet aan de minimum resistentie-eisen voor wratziekte voldoen (geldt ook voor regulier NAK-pootgoed).

Opgave ATR-pootgoed

Via het Klantportaal kunt u aangifte doen van het ATR-pootgoed.

Via stap 2) Kavels dient u eerst een kavel aan te maken. Vervolgens kunt u bij stap 4a) Aangifte, Invoer de gegevens van het te keuren perceel opgeven. Bij ‘Type’ kiest u voor ATR. Nadat u uw perceel/percelen en teelt(en) hebt ingevuld, bevestigt u uw keuze door in stap 6 uw aangifte definitief te maken.

Blokkade aangifte gesneden pootgoed

Voor de pootgoedteelt, inclusief ATR-teelt, mag geen gesneden uitgangsmateriaal worden gebruikt. Op bedrijven met reguliere NAK-pootgoedteelt is ook het gebruik van gesneden uitgangsmateriaal voor de consumptie- en zetmeelteelt niet toegestaan. Op bedrijven met alleen ATR-teelt mag uitgangsmateriaal voor consumptie- en zetmeelteelt wel worden gesneden.

Wordt er op een bedrijf met reguliere NAK-pootgoedteelt gesneden uitgangsmateriaal gebruikt voor de consumptie- en/of zetmeelteelt, dan zal dit worden gemeld bij de NVWA. Een consequentie is een verzwaard onderzoeksregiem voor het bruin- en ringrotonderzoek. Hierbij wordt dan één monster per 25 ton onderzocht op ringrot. Een andere consequentie is dat er ook niet aan de voorwaarden van het PCC Hygiëneprotocol wordt voldaan. Beide consequenties zijn niet van toepassing op bedrijven met alleen ATR-teelt.

Meer informatie over gesneden pootgoed vindt u op de website van de NVWA.

Stammen

Bij de aangifte moet u alle stammen aangeven. Zowel stammen die u wilt laten keuren als de stammen die u niet wilt laten keuren. Bekijk hieronder het schema m.b.t. de mogelijkheden voor keuring, onderzoek en afzet van stammen. Afzet en certificering is alleen mogelijk als PB 1 t/m 4 op basis van een veldkeuring, inclusief nacontrole en onderzoek op bruin- en ringrot.

  Type stam  Veldkeuring Onderzoek Certificering
Vrijstelling veldkeuring

mogelijk

alle PB1
&
PB2 & PB3 traditionele
stammen(= niet vitro)
&
PB2 vitrostammen onder gaasdoek
Nee Nee Niet mogelijk
Ja 1 Nee Niet mogelijk
Bruinrot/ringrot*
en nacontrole
Ja, mogelijk
Geen vrijstelling veldkeuring  PB2 & PB3 vitrostammen Ja Nee Niet mogelijk
Bruinrot/ringrot*
en nacontrole
Ja, mogelijk
alle PB4 Ja Bruinrot/ringrot*
en nacontrole
Ja, mogelijk

PB1 = 2023(1-jarige stam) PB2 = 2022 (2-jarige stam) PB3 = 2021 (3-jarige stam) PB4 = 2020 (4-jarige stam)

1 De stammen met vrijstelling voor de veldkeuring worden op verzoek wel gekeurd.  Het verzoek
voor  veldkeuring kunt u tot de sluitingsdatum  in de digitale aangifte applicatie registreren, stap 4a.
Dit geldt  niet voor percelen onder gaasdoek.

* En, indien van toepassing, onderzoek M. chitwoodi/fallax

Wratziektepreventiegebieden

Complete informatie vindt u op de website van de NVWA, Teeltvoorschrift wratziekte.

PCC Hygiëneprotocol Ringrot

Wilt u zich aanmelden voor het Hygiëneprotocol? Meldt u aan in het aangifteprogramma. Bekijk onze Hygiëneprotocol Ringrot pagina voor meer informatie.