Internationale Dag van de Aardappel

Vandaag vieren we de Internationale Dag van de Aardappel! Veelzijdig, gezond en duurzaam; de aardappel is een superfood! Deze speciale dag brengt ministers, experts en gemeenschappen wereldwijd samen in Rome om de vitale rol van de aardappel te benadrukken. En dat is niet zonder reden, want de aardappel is een gewas van wereldwijde betekenis. Door…

Lees verder!

Controle op knolcyperus

Vanaf 1 juni wordt er weer actief gecontroleerd op de aanwezigheid van knolcyperus in gewassen. Knolcyperus is een hardnekkig onkruid dat in landbouwgewassen en tuinbouwgewassen grote schade kan veroorzaken. Om de vermeerdering en verspreiding van knolcyperus te voorkomen, zijn voor telers verbodsbepalingen, maatregelen en (overige) verplichtingen opgenomen in de regeling Plantgezondheid. Hiermee worden problemen bij…

Lees verder!

Controle op Phytophthora-haarden

De infectiedruk van Phytopthora is dit jaar hoog en de weersomstandigheden voor de ontwikkeling van Phytophthora zijn gunstig. U bent wettelijk verplicht Phytophthora in het gewas tijdig te bestrijden, zodat er geen Phytophthora-haarden in aardappelpercelen ontstaan. In opdracht van de NVWA voert de NAK controles uit op de aanwezigheid van Phytophthora-haarden om verspreiding van de…

Lees verder!

Uitstel sluitingsdatum aangifte pootaardappelen

Door het natte voorjaar hebben de werkzaamheden op het land vertraging opgelopen. Om deze reden is de sluitingsdatum van de aangifte voor pootaardappelen verplaatst. Voor de pootaardappelen is de sluitingsdatum van de aangifte een week verschoven, naar woensdag 29 mei 2024 Weet u al op welke kavels u wat gaat poten? Onderneem dan zo snel…

Lees verder!

Bladluismonitor online beschikbaar

De aftap van de bladluizen is begonnen. Vanaf dit seizoen is de Bladluismonitor beschikbaar. Dit overzicht heeft meer mogelijkheden en is interactiever dan de voorgaande applicatie Bladluis online. U kunt bijvoorbeeld in één overzicht meerdere selecties aangeven en daarmee verschillende bladluisgegevens uitvragen. Ook worden de grenswaarden, van de vectorendruk per week, duidelijker getoond. Waar te vinden ​ Bladluismonitor is in het menu…

Lees verder!

Sluitingsdatum aangifte zaaizaden van 1 mei naar 22 mei

De sluitingsdatum voor de aangifte voor keuring van de meeste zomergewassen van zaaizaden (o.a. granen, vlas) was 1 mei. Na deze datum is normaliter een toeslag per perceel van toepassing. Door de natte omstandigheden is inzaai en aangifte voor deze datum voor veel percelen niet haalbaar. De sluitingsdatum wordt verzet naar woensdag 22 mei voor…

Lees verder!

Start controle op afvalhopen 2024

Aadappelafvalhopen zijn vooral in het begin van het seizoen een belangrijke potentiële besmettingsbron voor de verspreiding van de Phytophthora. Vanaf 15 april bent u daarom wettelijk verplicht aardappelafvalhopen af te dekken. In opdracht van de NVWA voert de NAK controles uit op het juist afdekken van afvalhopen. Vorig jaar zijn 770 controles uitgevoerd. In 6%…

Lees verder!

Teeltvoorschriften bietenvergeling

Vergelingsziekte bij bieten veroorzaakt kwaliteits- en opbrengstschade bij de bietenteelt. De oorzaak is een virus dat wordt verspreid door bladluizen. Het virus overwintert in bietenopslag, zaadbieten en bieten die als voorraad worden bewaard (bv. om te vervoederen). Het betreft suiker- voeder- en rode bieten. Via het groene blad dat zich in het voorjaar op deze…

Lees verder!