Het is mogelijk om bladeren van aardappelplanten te laten onderzoeken op de aanwezigheid van virus. De bladeren kunnen getoetst worden op de aanwezigheid van de volgende virussen: PVY, PVA, PVX, PVS, PVM, PVV, PLRV en PSTVd.

Het standaard bladonderzoek dat de NAK uitvoert, vindt plaats op combinatie van PVY, PVA, PVX en PVS. Daarnaast kan de NAK het bladmateriaal toetsen middels andere viruscombinaties.

De praktijk wijst uit dat PVY het meest wordt aangetroffen. In de onderzochte monsters en de controlevelden van de NAK is minder dan 2% van de monsters besmet met een ander virus dan PVY. In onderstaande tabel vindt u de resultaten van het NAK-controleveld van de afgelopen vier jaar.

Jaar PVY PLRV PVS PVX PVA
2020 57,2 0,7 0,7 0 0
2019 61,2 0,8 0,2 0 0
2018 51,4 0,3 0,5 0 0,3
2017 35,4 0 0 0,5 0
Besmettingspercentages van het NAK-controleveld

U kunt deze informatie gebruiken om te bepalen op welke virussen u uw blad onderzocht wilt hebben.

Het aanvragen van bladonderzoek kan via het aanvraagformulier van vrijwillig aardappelonderzoek vindt u hier. Aandachtspunten omtrent het bladonderzoek vindt u hier.

Uitslag

De uitslag van het bladonderzoek wordt binnen één week verstrekt. Op de uitslag worden het aantal verkregen reacties vermeld met daarnaast het aantal reacties waarin virusziek is terug gevonden. Indien u dit wenst, kunt u het aantal ziek omrekenen naar het berekende ziektepercentage in het bladmonster en de mogelijke spreiding in het perceel. Dit kan berekend worden m.b.v. het seedcalc8 programma.

Een toelichting op het seedcalc8 programma vindt u hier.

Bekijk hier de tarieven.