De NAK kan bladmateriaal toetsen op de aanwezigheid van PVY, PVA, PVX, PVS, PVM, PVV, PLRV en PSTVd. Standaard onderzoek is op PVY-PVA-PVXS.

Aandachtspunten omtrent het bladonderzoek vindt u hier. De uitslag wordt binnen 1 week verstrekt. Op de uitslag worden het aantal verkregen reacties vermeld met daarnaast het aantal reacties waarin virusziek is terug gevonden. Indien u dit wenst, kunt u het aantal ziek omrekenen naar het berekende ziektepercentage in het bladmonster en de mogelijke spreiding in het perceel. Dit kan berekend worden m.b.v. het seedcalc8 programma.

Een toelichting op het seedcalc8 programma vindt u hier.