De veldkeuring start zodra het gewas volgens de keurmeester goed keurbaar is. De NAK-keurmeesters keuren op rasechtheid, raszuiverheid, zaadoverdraagbare ziekten, onkruiden en vermengingen.

U krijgt een rapport van uw keuringsresultaat per perceel. Als u het niet eens bent met een keuringsuitslag dan kunt u binnen 2 x 24 uur en bij vlas binnen 2 x 6 uur een herkeuring aanvragen.

Alle regels en normen over de veldkeuring staan in de aanwijzingen. Bekijk hier de veldkeuringstarieven.