Verplicht PMTV-onderzoek aanvullend bij nacontrole

Dit onderzoek valt niet onder de vereiste nacontrole onderzoeken voor bepaling van de definitieve klasse van een perceel. PMTV-onderzoek is echter wel verplicht voor sommige exportbestemmingen. Een aantal bestemmingen hebben in hun landeneisen een nul-eis voor PMTV opgenomen. Voor de verlading moet dit met een laboratoriumonderzoek worden aangetoond. Het monster moet door een keurmeester zijn genomen.

Het is mogelijk om aanvullend aan de nacontrole PMTV-onderzoek (potato mop top virus) op hetzelfde monster uit te voeren. Mits het monster ook op bruin- en ringrot wordt onderzocht. U kunt de PMTV vóór de bemonstering aanvragen in de klantportaal applicatie Veldkeuring en Monsteronderzoek. Eventueel is op een later moment ook een losse bemonstering voor PMTV nog mogelijk, het aanvraagformulier vindt u hier  (Aanvraag verplicht PMTV-onderzoek (achteraf)). Echter is het onderzoek aanvullend op de nacontrole de meest efficiënte en goedkopere optie.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met PCR.

Vrijwillig PMTV-TRV onderzoek

U kunt ook zelf een vrijwillig monster voor PMTV-TRV onderzoek bemonsteren en inleveren. Het monster wordt altijd onderzocht op:

  • PMTV (potato mop top virus)
  • TRV (tobacco rattle virus)

Let op: Deze uitslagen zijn niet geschikt voor de export, als uitslag bij het waarmerken van phytosanitaire exportdocumenten!

 

PMTV-TRV Toelichting
Testmethode en monstermateriaal PCR, aardappelknollen Onderzoek aan aardappelblad is niet betrouwbaar.
Doorlooptijd na ontvangst ≤ 3 weken (spoed ≤ 2 weken)
Verpakking Netzak

Zak afsluiten met een normale ty-rap

Monstergrootte en samenvoeging 200 knollen, 4 reacties U levert 200 knollen in, het laboratorium verdeeld dit in 4 submonsters van 50 knollen. Elk submonster geeft een reactie, die wel of niet positief (‘ziek’) kan reageren.

 

Vrijwillig PMTV-TRV in combinatie met andere onderzoeken is niet-standaard en in principe niet mogelijk. Eventueel na aanvraag op offerte basis.

Neem in dat geval per email contact met ons op.

De NAK neemt geen monsters van genetisch gemodificeerd materiaal in behandeling.

 

Het aanvraagformulier voor bemonsteringslabels vindt u hier, Aanvraagformulier labels vrijwillig PMTV-TRV.