Aanvullend onderzoek bij nacontrole

Dit onderzoek valt niet onder de verplichte nacontrole onderzoeken. Maar het is wel mogelijk om aanvullend PMTV (potato mop top virus) op hetzelfde monster uit te voeren. Mits het monster ook op verplicht bruin- en ringrot wordt onderzocht. U kunt de PMTV vóór de bemonstering aanvragen in het Klantportaal. Eventueel is op een later moment ook een losse bemonstering voor PMTV nog mogelijk. Echter is het onderzoek aanvullend op de nacontrole de meest efficiënte en goedkopere optie.

PMTV-onderzoek kan nodig zijn voor sommige exportbestemmingen. Een aantal bestemmingen hebben in hun landeneisen een nul-eis voor PMTV opgenomen. Voor de verlading moet dit met een laboratoriumonderzoek worden aangetoond.

Ziekten en plagen bedreigen de rentabiliteit van de aardappelteelt. Onderzoek van partijen pootgoed helpt teleurstellingen voorkomen. Met de onderzoeksresultaten van de NAK weet u of een partij gezond is. Wij zijn sterk in grootschalig en routinematig nematoden-, virus-, bacterie- en schimmelonderzoek in aardappelen.