Algemeen voorschrift is dat in Nederland slechts 1 keer in 3 jaar (1:3) op hetzelfde perceel aardappelen geteeld mogen worden (geen teelt van aardappelen in de 2 voorafgaande jaren). Dit voorschrift moet verspreiding van en besmetting met aardappelmoeheid beheersen, en de export van voortkwekingsmateriaal als bollen, planten en pootaardappelen niet belemmeren. Uitgezonderd: de zetmeelteelt en consumptieaardappelteelt in het Noordoostelijk zandgrondgebied en dalgrondgebied. In gebieden waar veel voortkwekingsmateriaal wordt geteeld geldt een aardappelteeltverbod. De verbodsgebieden zijn rood op de kaart (zie bovenstaande link). Gebruik de legenda rechtsboven in de kaart. Klik op de kaart voor meer informatie over een gebied.

De 2 voorwaarden waaronder 1:1 of 1:2 teelt is toegestaan

Voor zowel vruchtwisseling, als vroegrooiregeling zijn een aantal voorwaarden, waaronder 1:1 of 1:2 teelt is toegestaan. U vindt de aanvraagformulieren en toelichting hierop terug op de pagina Formulieren.

Gebieden waar de vroegrooiregeling geldt