Algemeen voorschrift is dat in Nederland slechts 1 keer in 3 jaar (1:3) op hetzelfde perceel aardappelen geteeld mogen worden (geen teelt van aardappelen in de 2 voorafgaande jaren). Dit voorschrift moet verspreiding van en besmetting met aardappelmoeheid beheersen, en de export van voortkwekingsmateriaal als bollen, planten en pootaardappelen niet belemmeren. Uitgezonderd: de zetmeelteelt en consumptieaardappelteelt in het Noordoostelijk zandgrondgebied en dalgrondgebied. In gebieden waar veel voortkwekingsmateriaal wordt geteeld geldt een aardappelteeltverbod; dat zijn de zogeheten aardappelteeltverbodsgebieden.

De 2 voorwaarden waaronder 1:1 of 1:2 teelt is toegestaan

Voor zowel vruchtwisseling, als vroegrooiregeling zijn een aantal voorwaarden, waaronder 1:1 of 1:2 teelt is toegestaan. U vindt de aanvraagformulieren en toelichting hierop terug op de pagina Formulieren.