Autorisatie rassen in onderzoek

Elk jaar moeten kwekers op grond van EU-beschikking 2004/842/EG, autorisatie aanvragen voor keuring en certificering van teeltmateriaal van rassen in onderzoek. Certificering van deze rassen is volgens deze regeling alleen mogelijk met een oranje label. Dit zogenaamde beproevingsmateriaal heeft vrij verkeer binnen de EU, maar kan niet worden vermeerderd.

Om toch vermeerdering en opbouw van een ras mogelijk te maken kunt u bij de NAK vermeerderingsmateriaal van een ras in onderzoek laten keuren. Dit gebeurt door certificering met geel label.

Een autorisatie kunt aanvragen door het aanvraagformulier en de benodigde documenten te sturen naar de NAK.

Beproevingsmateriaal – oranje label

Voor het verlenen van autorisatie heeft de NAK het volgende van u nodig:

 • Een voorlopige rasbeschrijving
 • Een bewijs dat het ras is aangemeld voor opname op de rassenlijst
 • Een deel van het registratiemonster

Zolang een ras nog in onderzoek is, moet u elk jaar opnieuw een autorisatie aanvragen. De bovenstaande gegevens hoeven alleen bij de eerste aanvraag te worden verstrekt.

Toegestane hoeveelheid beproevingsmateriaal

De hoeveelheden die in het verkeer mogen worden gebracht zijn gekoppeld aan een percentage van de betreffende soort.

Autorisatie in een andere lidstaat

Hier vraagt u een autorisatie voor oranje label aan in het land waar het ras is aangemeld voor opname op de rassenlijst. Het is mogelijk om de autorisatie in bijvoorbeeld Frankrijk, het land van aanmelding, aan te vragen en het beproevingszaad in Nederland te produceren en te laten keuren. In dit geval hebben wij het volgende nodig:

 • Een kopie van de buitenlandse autorisatie en van de voorlopige rasbeschrijving*
 • Een deel van het registratiemonster*
 • Een monster voor de voor- of nacontrole
*Alleen bij de eerste aanvraag verstrekken

Vermeerderingsmateriaal – geel label

Wanneer u van een ras in onderzoek ook vermeerderingsmateriaal, PB en BZ, wilt laten keuren wordt dit materiaal voorzien van een geel label met daarop de generatieaanduiding. Deze regeling is alleen van toepassing in Nederland op grond van art.6.3 KR. Van dit materiaal is geen verkeer in de EU mogelijk zolang het ras in onderzoek is.

Voor het verlenen van autorisatie heeft de NAK het volgende van u nodig:

 • Een kopie van de voorlopige rasbeschrijving*
 • Een bewijs dat het ras is aangemeld voor opname op de rassenlijst in NL of een ander land *
 • Een deel van het registratiemonster*
 • Een monster voor de voorcontrole. Dit is niet nodig als voorcontrole- en registratiemonster uit dezelfde partij komen.
*Alleen bij de eerste aanvraag verstrekken. Een aanvraag voor geel label hoeft alleen in het eerste jaar van productie te worden ingediend.

Certificering na opname op rassenlijst

Zodra een ras is toegelaten tot de rassenlijst, kan het met reguliere labels gecertificeerd worden. Is een ras afgewezen, dan is geen certificering meer mogelijk, tenzij het ras in het rassenregister is opgenomen. In dat geval is certificering alleen mogelijk voor:

 • afzet naar andere landen buiten de EU met een normaal label, zonder ‘EG-systeem’.
 • verdere vermeerdering binnen Nederland met een geel label.