Het is mogelijk om een combinatie van diverse onderzoeken uit te laten voeren aan één aardappelknolmonster. De volgende onderzoeken kunnen aan één monster worden uitgevoerd:

  • Bruin- en ringrot
  • Virus met PCR*
  • Erwinia (Pectobacterium en Dickeya)*
  • Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax

* Bij een combimonster van virus en Erwinia moet het aantal reacties en monstergrootte van beide onderzoeken gelijk aan elkaar zijn.

Als gevolg van regelgeving en laboratoriumeisen is het niet mogelijk monsters uit niet EU-landen aan te bieden voor onderzoek.

Ziekten en plagen bedreigen de rentabiliteit van de aardappelteelt. Onderzoek van partijen pootgoed helpt teleurstellingen voorkomen. Met de onderzoeksresultaten van de NAK weet u of een partij gezond is. Wij zijn sterk in grootschalig en routinematig nematoden-, virus-, bacterie- en schimmelonderzoek in aardappelen.