Het is mogelijk om een combinatie van diverse onderzoeken uit te laten voeren aan één aardappelknolmonster. De volgende onderzoeken kunnen aan één monster worden uitgevoerd:

  • Bruin- en ringrot
  • Virus met PCR*
  • Erwinia (Pectobacterium en Dickeya)*
  • Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax
  • Potato mop top virus (PMTV)

* Bij een combimonster van virus en Erwinia moet het aantal reacties en monstergrootte van beide onderzoeken gelijk aan elkaar zijn.

Als gevolg van regelgeving en laboratoriumeisen is het niet mogelijk monsters uit niet EU-landen aan te bieden voor onderzoek.