Erkenningen

Zaaizaadbedrijven mogen onder bepaalde voorwaarden zelf de kwaliteitsvaststellingen en andere werkzaamheden uitvoeren. Een bedrijf kan erkend worden voor:

  • veldkeuring
  • monstername
  • monsteranalyse
  • certificering

De NAK houdt toezicht op de erkenning door audits en controles. Bij een audit beoordeelt een NAK-auditor de deskundigheid van de erkende keurmeester, monsternemer of analist. Ook wordt er gekeken of de instructies juist worden toegepast. Steekproefsgewijs wordt minimaal vijf procent van alle percelen en monsters onder erkenning ook door de NAK gekeurd of onderzocht. De resultaten van de erkende keuring en analyse worden vervolgens vergeleken met die van de NAK.

Bekijk voor meer informatie en de voorwaarden voor erkenning de aanwijzingen op de pagina Wet- & regelgeving.

Exportcertificering

De NAK voert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken de export- en importinspecties van pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden uit. De keurmeesters die deze inspecties uitvoeren zijn hiervoor aangesteld als ambtenaar van de NVWA.

De NAK verzorgt ook het waarmerken van de fytosanitaire documenten. Waarmerken is mogelijk op het bedrijf van de exporteur of bij de NAK. In de landeneisen vindt u per bestemmingsland de eisen aan de plantaardige producten die het land binnenkomen. Ook staat hier of er een laboratorium uitslag vereist is.

Het opmaken van een fytosanitair document doet u via e-CertNL. Dit programma vindt u op de website van het RVO en is in beheer van de NVWA. Voor vragen over inspecties, uitslagen en het waarmerken van certificaten met betrekking tot e-CertNL mailt u naar de helpdesk Client.

Importinspecties

Importinspecties vinden plaats in de haven van ontvangst of op een door de NVWA erkende importlocatie.

Een importinspectie loopt altijd via de keuringsdienst KCB. Als de inspectielocatie een NAK-locatie is, zorgt de KCB ervoor dat de aanvraag bij de ons terecht komt.

U kunt op twee manieren een importinspectie aanvragen:

  • rechtstreeks via CLIENT-Import, de KCB zorgt ervoor dat de aanvraag bij de NAK terecht komt voor verdere afhandeling
  • direct bij de KCB, als uw bedrijf niet is aangesloten op CLIENT-Import kunt u uw aanvraag schriftelijk bij de KCB indienen.

Omdat de NAK volgens NVWA-protocollen niet overal mag keuren, wordt eerst beoordeeld of de keuring door de NAK mag worden uitgevoerd.