Verplicht onderzoek

Volgens de Europese Plantgezondheidsverordening moet pootgoed vrij zijn van de quarantaine organismen Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax (maïswortelknobbelaaltjes). Net als bij bruin- en ringrot is de NVWA verantwoordelijk voor de controle en besmetverklaring op het organisme. De NAK voert in opdracht van de NVWA de bemonstering en het onderzoek uit. Onderzoek vindt plaats aan pootgoed binnen de door de NVWA aangewezen gebieden, dit zijn gebieden waar eerder besmettingen zijn geconstateerd. Onderzoek in deze gebieden is verplicht wanneer partijen in het handelsverkeer worden gebracht. Informatie over de ligging van deze gebieden is bekend bij de keurmeester en de NVWA.

Daarnaast voert de NAK ook onderzoek uit aan partijen pootgoed buiten de aangewezen gebieden, de zogenoemde ‘bedrijfstoets’. Meer informatie over M. chitwoodi/fallax vindt u op de website van de NVWA.

Het laboratorium van de NAK gebruikt PCR voor het detecteren van M. chitwoodi en M. fallax, een positieve vondst wordt bevestigd met een visuele toets.

Vrijwillig onderzoek

Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax zijn beide quarantaine nematoden die schade aan de gastheer kunnen veroorzaken, waarvan Solanum tuberosum (aardappel) de belangrijkste is. Een positief getest monster wordt niet aan de NVWA doorgegeven.

Meloidogyne chitwoodi/fallax Toelichting
Testmethode en monstermateriaal PCR, aardappelknollen
Doorlooptijd na ontvangst ≤ 3 weken (bij spoed ≤ 2 week)
Verpakking Polypropzak
Zak afsluiten met een normale ty-rap.
Monstergrootte en samenvoeging 200 knollen, 2 reacties. U levert 200 knollen in, het
laboratorium verdeeld dit in 2
submonsters van 100 knollen. Elk
submonster geeft een reactie, die
wel of niet positief (‘ziek’) kan
reageren.

Staat het door u gewenste onderzoek er niet bij of wilt u een offerte? Neemt u dan contact met ons op.
De NAK neemt geen monsters van genetisch gemodificeerd materiaal in behandeling.

Het aanvraagformulier voor bemonsteringslabels vindt u hier.