Naast het reguliere onderzoek voert de NAK, in opdracht van de NVWA, jaarlijks enkele surveys uit. Hiermee wordt bewaakt of de Nederlandse aardappelkolom vrij is van diverse quarantaine organismen en of de (bestrijdings)maatregelen in de voorliggende schakels van de keten effectief zijn. Controles worden aan lidstaten voorgeschreven d.m.v. diverse Europese richtlijnen.

AM-survey

De Europese richtlijn voor AM regelt de bestrijding en beheersing van de twee aardappel cysteaaltjes Globodera rostochiensis en Globodera pallida, de veroorzakers van aardappelmoeheid. Deze richtlijn schrijft aan de lidstaten voor, dat zij jaarlijks een survey moeten uitvoeren naar de verspreiding van beide aaltjes op percelen die gebruikt worden voor de teelt van consumptie- en zetmeelaardappelen. De survey omvat jaarlijks 0,5% van het areaal waarop in dat jaar dergelijke aardappelen zijn geteeld. Voor de ad random steekproef wordt gebruik gemaakt van de teeltaangiftes bij het RVO.
Het onderzoek vindt plaats door het nemen van grondmonsters.

Meer informatie over de diverse surveys, maatregelen bij een besmetting, beregeningsverboden oppervlaktewater vindt u op de website van de NVWA.