Verplicht onderzoek

Alle partijen die in het handelsverkeer worden gebracht worden op virus onderzocht. In sommige gevallen is voor bepaalde klassen ontheffing mogelijk, dit hangt af van het ras en de datum van loofdoodregistratie door de keurmeester. Hieronder leest u meer over ontheffing en vrijstelling van het virusonderzoek. Of lees meer informatie in de aanwijzing PA-05 veldkeuring pootaardappelen.

Het nacontrole virus systeem en alle bijbehorende regelgeving kunt u terugvinden in de aanwijzing PA-07 nacontrole pootaardappelen. Virus wordt in de nacontrole getoetst met realtime RT-PCR op PVY (Y-virus) en PLRV (bladrol virus). .

Een uitleg over de berekening en interpretatie van de uitslag leest u op de pagina Wat betekent de Erwinia- en virusuitslag.

Bent u het niet eens met de uitslag van het virusonderzoek? Dan kunt u uiterlijk 7 kalenderdagen na de uitslag een heronderzoek via het Klantportaal aanvragen.

Totstandkoming ontheffing virusonderzoek

Op basis van de volgende factoren stelt de vaste commissie voor pootaardappelen de ontheffingsdata voor virusonderzoek vast:

  • De infectiedruk wordt bepaald aan de hand van de omvang van bladluisvluchten. Deze worden geregistreerd met behulp van zuigvallen en vangbakken, die dagelijks worden afgetapt.
  • Aan de hand van het 5-jarig gemiddelde van de resultaten van het virusonderzoek zijn de aardappelrassen ingedeeld in twee nacontrolegroepen (aanwijzing PA-05) op basis van de vatbaarheid voor PVY.
  • De rijpingstoestand van de pootaardappelen

De ontheffingsdata worden via circulaires en deze site bekend gemaakt.

Ontheffing van virusonderzoek

  • voor de klassen (E), A en B van nacontrolegroepen 1 en 2 als het loof op de vastgestelde ontheffingsdatum dood is
  • voor de klassen A en B van de BPR-rassen. Dit zijn rassen die nog niet op de rassenlijst staan
  • pootgoed voor eigen gebruik

Ontheffing van virusonderzoek geldt niet in onderstaande gevallen

  • voor de klassen PB, S en SE (in geval van afzet in deze klassen)
  • als er in de veldkeuring primair is gevonden
  • symptoomloze rassen

Vrijwillig onderzoek

De aardappelknollen worden onderzocht op de aanwezigheid van aardappelvirussen met behulp van ELISA of de PCR-onderzoekstechniek.
Het is mogelijk Elisa monsters ná 15 december aan te leveren, hier wordt een toeslag op de factuur van 25% berekend.

Testmethode en monstermateriaal ELISA PCR
Monstermateriaal Aardappelknollen Aardappelknollen
Te determineren virussen PVY, PVA, PVS/PVX*,
PLRV(Bladrol), PVV, PVM.
* PVX wordt standaard in
combinatie met PVS getoetst.
Indien gewenst kan PVX apart van
PVS worden onderzocht.
Een combinatie van PVX en PVS is
goedkoper. Dit wordt gefactureerd
als 1 virus.
Standaard op:
PVY, PVA, PVX en PLRV(Bladrol).
Er zijn maximaal 4 viruscombinaties in
de PCR-test mogelijk. Optioneel kan
PVS worden onderzocht.
Periode onderzoek Monsters ontvangen tussen 15 augustus en 15 december Gehele jaar
Doorlooptijd na ontvangst  6 – 9 weken
Toelichting: De doorlooptijd hangt af
van het weer en de groei van de
planten, omdat de monsters worden
opgekweekt in de kas.
≤ 2 weken (bij spoed ≤ 1 week)
Toelichting: De PCR-test wordt direct
uitgevoerd op het knolmateriaal. Dit
bespaart tijd in vergelijking tot de
ELISA-test.
Verpakking Netzak Netzak Toelichting: Bij een combinatietest met M. chitwoodi/fallax en/of bruin-/ringrot moet het monster in een polypropzak worden aangeleverd.
Zak afsluiten met een normale ty-rap.
Monstergrootte en samenvoeging 110 knollen, per 4 blaadjes samengevoegd. Toelichting: Een knol groeit uit tot een plant, van elke plant wordt 1 blaadje geplukt. 4 blaadjes worden samengevoegd tot 1 reactie, die wel of niet positief (‘ziek’) kan reageren. Per monster worden er max. 96 planten getoetst, dit geeft max. 24 reacties. E.e.a. is afhankelijk van de opkomst in de kas. Optioneel is onderzoek per knol mogelijk. 5 opties per monster: * 200 knollen, 4 reacties (4 x 50 kn) * 200 knollen, 10 reacties (10 x 20 kn) * 100 knollen, 10 reacties (10 x 10 kn) * 50 knollen, 1 reactie (1 x 50 kn) * 20 knollen, 1 reactie (1 x 20 kn) Toelichting (bijv 4×50): U levert 200 knollen in, het laboratorium verdeeld dit in 4 submonsters van 50 knollen. Elk submonster geeft een reactie, die wel of niet positief (‘ziek’) kan reageren.

Staat het door u gewenste onderzoek er niet bij of wilt u een offerte? Neemt u dan contact met ons op.
De NAK neemt geen monsters van genetisch gemodificeerd materiaal in behandeling.

Voor het ziektepercentage en de spreiding kunt u gebruik maken van onderstaande documenten:

Het aanvraagformulier voor bemonsteringslabels vindt u hier.