Aanvragen kistenlabels

Alle partijen die worden opgeslagen moeten goed worden geïdentificeerd. Dit betekent dat naast een goede plattegrond ook de perceelsaanduiding aan de box, of identificatielabels of -stickers op alle kisten moet zijn aangebracht. Dit laatste geldt ook voor eigen pootgoed.

U kunt gebruikmaken van onze kistenlabels of -stickers om uw gerooide percelen goed te identificeren. De identificatielabels/stickers voor opslag in kisten en jumbozakken kunt u bestellen via het Klantportaal in de applicatie Veldkeuring en monsteronderzoek. De standaard witte kistenlabels/stickers zijn gratis. Via het Klantportaal kunt u ook gekleurde labels bestellen tegen betaling. De tarieven vindt u hier.

Certificering

Exportcertificering

De NAK voert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken de export- en importinspecties van pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden uit. De keurmeesters, die deze inspecties uitvoeren, zijn hiervoor aangesteld als ambtenaar van de NVWA. De NAK verzorgt ook het waarmerken van de fytosanitaire documenten. In de landeneisen staan per land de eisen beschreven die gesteld worden aan de plantaardige producten die het land binnenkomen.

Exportinspectie

Een exportinspectie voor landen buiten de EU wordt automatisch meegenomen bij de reguliere partijkeuring of kunt u zelf aanvragen via het Klantportaal. Een keurmeester kan deelpartijen vrijgeven op basis van het laatst gebruikte certificaatnummer. Het is verplicht om uw certificaten op volgorde te gebruiken. De vastgelegde keuringsgegevens blijven 17 dagen geldig voor het aanvragen van een fytosanitair certificaat door de exporteur. Als deze termijn verlopen is of een partij verandert van  bestemming, dan kunt u een aparte inspectie op een gereedstaande partij aanvragen.

Een exportinspectie op een gereedstaande partij kunt u ook laten uitvoeren in de havens van Beverwijk en Harlingen. Voor Beverwijk belt u Ruud Groen via 06-51191081 en voor Harlingen belt u naar Hendrik-Jan van der Meij via 06-23725674.

e-CertNL

Alle exporteurs voor zowel pootgoed- als consumptieaardappelen maken gebruik van e-CertNL. Uitsluitend voor proefzendingen en buitenlandse partijen worden nog inspectiebiljetten gebruikt. Voor vragen over inspecties, uitslagen en het waarmerken van certificaten met betrekking tot e-CertNL kunt u terecht bij de NAK e-CertNL Helpdesk.

Importinspecties

Importinspecties vinden plaats in de haven van ontvangst of op een door de NVWA erkende importlocatie. Een importinspectie kan worden aangevraagd:

  • rechtstreeks via CLIENT-Import. Uw aanvraag wordt dan verwerkt bij de KCB. De KCB zorgt ervoor dat de aanvraag bij de NAK terecht komt voor verdere afhandeling;
  • direct bij de NAK. Als uw bedrijf niet is aangesloten op CLIENT-Import, kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen.

Omdat de NAK volgens NVWA-protocollen niet overal mag keuren, wordt eerst beoordeeld of de keuring door de NAK mag worden uitgevoerd.

Waarmerken fytosanitair certificaat

Het waarmerken van een fytosanitair certificaat vraagt u aan via de keurmeester op locatie of via onze klantenservice. Voor waarmerken bij de klantenservice maakt u twee uur van tevoren een afspraak

Brexit

Stand van zaken

De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Dit akkoord bevat afspraken over de regels die sinds 1 januari 2021 gelden tussen de EU en het VK.

Op 29 december 2020 stemden de EU-lidstaten in met het akkoord. Het Europese Parlement moet dit nog doen. Dit gebeurt begin 2021. Het akkoord wordt wel al voorlopig toegepast. Sinds 1 januari 2021 zijn de nieuwe regels ingegaan.

Lees over het nieuwe EU-VK partnerschap in documenten van de Europese Commissie (alleen in Engels).

Akkoord over het nieuwe EU-VK partnerschap

Het akkoord tussen de EU en het VK over een nieuw partnerschap bevat afspraken over de nieuwe regels die sinds 1 januari 2021 gelden in de relatie tussen de EU en het VK. Onder meer op het gebied van:

  • handel in diensten en goederen
  • een gelijk speelveld
  • visserij
  • luchtvaart en wegtransport
  • sociale zekerheid
  • VK-deelname aan EU-programma’s
  • interne veiligheid.

Wat betekent dit voor u?

Om aardappelen en zaaizaden naar een derde land te mogen exporteren moeten de desbetreffende producten voldoen aan de landeneisen.  Voor de export naar het VK van aardappelen en of zaaizaden is een fytosanitair certificaat vereist . Het aanvragen van een fytosanitair certificaat doet u via E-certNL. Import van pootaardappelen vanuit het VK is niet meer mogelijk nu het een derde land is geworden . Het VK beschouwt de EU, Zwitserland en EEA landen  als equivalent voor teeltmateriaal (en stelt dus geen aanvullende eisen bij import). De EU is bezig met de equivalentie van het VK voor EU voor zaaizaden. De verwachting is, dat dit snel wordt geregeld. De uitwerking en details zijn nog echter niet duidelijk.

Meer informatie

Bekijk de websites van de RijksoverheidBrexitLoket.nl/Agro en de Brexitpagina van de NVWA voor de laatste informatie over de Brexit.

Daarnaast is er ook de Brexit Impact Scan die u aan de hand van een aantal vragen laat zien hoe groot de gevolgen van de Brexit voor uw bedrijf kunnen zijn. Met deze informatie kunt u zelf een afweging maken of u actie moet ondernemen.