Vergelingsziekte bij bieten (suiker-, voeder- en rode bieten) veroorzaakt kwaliteits- en opbrengstschade bij de bietenteelt. De oorzaak is een virus dat wordt verspreid door bladluizen. Het virus overwintert in bietenopslag, bieten die als voorraad worden bewaard (bv. om te voederen ) en zaadbieten.

Via het groene blad dat zich in het voorjaar op deze bieten of resten daarvan ontwikkelt, kunnen bladluizen het virus verspreiden.

Om verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan gelden de volgende voorschriften:

  • Vanaf 15 maart van elk jaar mogen er geen bieten met bladvorming meer op voorraad worden gehouden.
  • Bestrijdingsplicht voor bietenopslagplanten. Vanaf 15 april van elk jaar is het verboden om bietenopslag te hebben.
  • Zaadbietenteelt is toegestaan op voorwaarde dat bladluizen zodanig worden bestreden dat de gezondheid van suiker-, voeder, en rode bieten in de omgeving geen gevaar loopt.

Melden

De NAK ziet, in opdracht van de NVWA, toe op de naleving van dit teeltvoorschrift.  Meld locaties met bieten voorraden en/of percelen met veel bietenopslagplanten bij de NAK via het meldformulier.

Het kan ook per mail of via tel: 0527-635 350. Uw contactgegevens worden niet gebruikt bij het verdere onderzoek.