De aardappelsector heeft in 2012 een Hygiëneprotocol Ringrot opgesteld, onder regie van de PCC, Pootgoed Contact Commissie, een samenwerkingsverband tussen handel en telers. De NVWA en de NAK zijn hierbij betrokken. In het protocol staan richtlijnen voor telers, bewerkers, vervoerders en handelaren van pootaardappelen. Het zijn gedragsregels die besmettingsrisico’s verkleinen.

Het doel is om de verschillende schakels in de pootgoedketen te certificeren op basis van het protocol. Sinds 2014 houdt de NAK het toezicht op bedrijven van telers en centrale bewerkers. De NAO controleert en certificeert de handel, transport en wasplaatsen.

De richtlijnen voor de verschillende schakels vindt u op de website van de NAO.

Voor telers en centrale bewerkers zijn de volgende documenten van toepassing:

  • Introductie PCC Hygiëneprotocol Ringrot
  • PCC Hygiëneprotocol Ringrot Pootgoedteler
  • PCC Hygiëneprotocol Ringrot Centrale Bewerker

Het overzicht van deelnemende pootgoedtelers aan het hygiëneprotocol vindt u op het Klantportaal in de Dienstencatalogus onder Aangifte & veldkeuring.

Aanmelding

Pootgoedtelers melden zich als volgt aan:

  • Tijdens het doen van uw aangifte van pootaardappelen op het Klantportaal.
  • Na de aangifteperiode, tot uiterlijk 1 augustus via onze klantenservice, mail naar nak@nak.nl.

Centrale bewerkers melden zich als volgt aan:

Door de NAO erkende bedrijven hoeven zich niet opnieuw aan te melden bij de NAK. De dossiers van deze bedrijven worden door de NAO aan de NAK overgedragen. Vanaf nu zal de NAK deze bedrijven bezoeken in het kader van het Hygiëneprotocol.

Bekijk de kosten voor deelname aan het Hygiëneprotocol in het document Keuringstarieven pootaardappelen op de tarievenpagina.

Heeft u vragen, dan kunt u uw vraag stellen aan uw keurmeester of neem contact op met de klantenservice via nak@nak.nl.