Vermeerdering pootgoed voor eigen consumptieteelt (ATR-regeling)

Voor vermeerdering van ATR-pootgoed gelden de volgende regels:

 • Aangifte van ATR-teelt bij de NAK.
 • Alleen gebruik van goedgekeurd pootgoed (NAK gekeurd of buitenlands pootgoed), inclusief de klasse B.
 • Voor de ATR-teelt is het gebruik van gesneden uitgangsmateriaal niet toegestaan. Op een ATR-bedrijf mag wel gesneden uitgangsmateriaal worden gebruikt voor de consumptie- en zetmeelteelt. Meer informatie over dit voorschrift vindt u op de website van de NVWA.
 • Pootgoed mag één keer worden vermeerderd voor consumptieteelt op het eigen bedrijf.
 • De eigen vermeerdering is niet toegestaan in combinatie met reguliere pootgoedteelt (Aangiftetype Regulier, Stam).
 • Er geldt een minimale vruchtwisselingseis van 1 op 3, behalve voor ATR-teelt in het NO zand- en dalgrondgebied.
 • Het vermeerderingsperceel moet liggen binnen een straal van 25 km vanaf het vestigingsadres van het bedrijf (voor de consumptieteelt in het volgende jaar geldt een straal van 50 km).
 • Geen AM-vrijverklaring vereist.
 • Veldkeuring op B-norm.
 • Certificering voor handelsdoeleinden is niet mogelijk.
 • Bruinrot- en ringrotonderzoek zijn niet nodig, tenzij de NVWA dit in bepaalde situaties of gebieden voorschrijft. Dit geldt voor teelt op bedrijven met een verhoogd risico op bruin- en ringrot, overeenkomstig de bepalingen van de NVWA.
 • Geen aangifte mogelijk in wratziektepreventiegebieden van rassen die niet aan de minimum resistentie-eisen voor wratziekte voldoen (geldt ook voor regulier NAK-pootgoed).

Opgave ATR-pootgoed

Via het Klantportaal kunt u aangifte doen van het ATR-pootgoed.

Via stap 2) ‘Kavels’ dient u eerst een kavel aan te maken. Vervolgens kunt u bij stap 4a) Aangifte ‘Invoer’ de gegevens van het te keuren perceel opgeven. Bij ‘Type’ kiest u voor ATR. (Klik op de afbeelding voor een vergroting). Nadat u uw perceel/percelen en teelt(en) hebt ingevuld, bevestigt u uw keuze door in stap 6 uw aangifte definitief te maken.

Meer informatie over de ATR-regeling vindt u op de website van de NVWA, Teeltvoorschrift goedgekeurd pootgoed.