Erkenning door de NAK voor in-vitro productie
Bedrijven die in-vitro materiaal van aardappelen produceren moeten zich melden bij de NAK. De productie van in-vitro materiaal valt onder een NAK-erkenning. Voor het in het verkeer brengen van vitro materiaal geldt evenals voor regulier pootgoed een certificeringsplicht.

Voorwaarden voor erkenning liggen vast in de aanwijzing PA-01 ‘In-vitrovermeerdering  van pootaardappelen’. Erkende bedrijven worden jaarlijks geaudit door een deskundige van de NAK. Op basis hiervan worden certificaten voor dit materiaal afgegeven.

Er wordt onderscheid gemaakt in de productie van microplantjes, microknollen, vitroplantjes en miniknollen. De producenten moeten onder andere beschikken over geschikte laboratorium- en kasfaciliteiten. Er zijn ook aardappeltelers die zelf miniknollen produceren uit aangekochte vitroplantjes van erkende bedrijven. De knollenoogst van die plantjes hebben pas de status miniknollen als deze productie onder erkenning valt. Voor die erkenning moet een producent zijn aangemeld bij de NAK. De onder een erkenning geproduceerde miniknollen worden, wanneer ze in het veld worden uitgepoot, beschouwd als een éénjarige stam. Hetzelfde geldt voor de plantjes die in het veld (eventueel onder luisdicht gaas) worden uitgepoot. Miniknollen die niet onder een erkend systeem zijn geproduceerd, krijgen de status 1-jarige stam, hieruit kan dus een 2-jarige stam geproduceerd worden.

Samengevat:
De productie van in-vitro materiaal bestemd voor de productie van pootgoed, moet altijd onder erkenning plaatsvinden. De enige uitzondering is de productie van miniknollen vanuit gecertificeerd in-vitro materiaal, die op het eigen bedrijf worden doorvermeerderd als tweede jaars stam.

Formulier voor aanmelding registratie vitrovermeerdering vindt u op deze pagina.

Toetsing van in-vitro materiaal
In de aanwijzing PA-01 ‘In-vitrovermeerdering van pootaardappelen’ staat aangegeven op welke organismen moet worden getoetst. Ook de eisen van de NVWA zijn hierin opgenomen. Zo moet het kandidaat materiaal worden getoetst op de quarantiane-organismen; bruinrot, ringrot en PSTVd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de NAK. Voor de inzending van materiaal dienen de vitroproducenten het aanvraagformulier Toetsing in-vitro materiaal te gebruiken, te vinden op deze pagina.

Een toelichting voor het inzenden van in-vitromateriaal voor toetsing is beschreven in het document PA-01 handleiding aanvrager.