Ziekten en plagen bedreigen de rentabiliteit van de aardappelteelt. Onderzoek van partijen pootgoed helpt teleurstellingen voorkomen. Met de onderzoeksresultaten van de NAK weet u of een partij gezond is. Wij zijn sterk in grootschalig en routinematig nematoden-, virus-, bacterie- en schimmelonderzoek in aardappelen.

Lees ook informatie over verplicht aardappelonderzoek.

Bladonderzoek

De NAK kan bladmateriaal toetsen op de aanwezigheid van PVY, PVA, PVX, PVS, PVM, PVV, PLRV, TRV(tabaksratelvirus), PMTV(mop-top) en PSTVd. Standaard onderzoek is op PVY-PVA-PVXS.
Een plukinstructie en verdere aandachtspunten vindt u hiernaast. De uitslag wordt binnen 1 week verstrekt. Op de uitslag worden het aantal verkregen reacties vermeld met daarnaast het aantal reacties waarin virusziek is terug gevonden. Indien u dit wenst kunt u het aantal ziek omrekenen naar het berekende ziektepercentage in het bladmonster en de mogelijke spreiding in het perceel. Dit kan berekend worden m.b.v.het seedcalc8 programma.
Een toelichting van Seedcalc vindt u hiernaast.

Labels en offerte

U kunt labels voor een onderzoek aanvragen met het formulier onder Zakelijke Informatie.

Staat het door u gewenste onderzoek er niet bij of wilt u een offerte? Dan kunt u een email met duidelijke omschrijving sturen naar nak@nak.nl

Combi-onderzoek

Door de geavanceerde PCR-onderzoekstechniek is het mogelijk om diverse onderzoeken gecombineerd uit te voeren aan één aardappelknolmonster. Er kunnen de volgende onderzoeken aan één monster worden uitgevoerd:

* Bij een combi-monster van virus en Erwinia moet het aantal reacties van beide onderzoeken gelijk aan elkaar zijn.