Ziekten en plagen bedreigen de rentabiliteit van de aardappelteelt. Onderzoek van partijen pootgoed helpt teleurstellingen voorkomen. Met de onderzoeksresultaten van de NAK weet u of een partij gezond is. Wij zijn sterk in grootschalig en routinematig nematoden-, virus-, bacterie- en schimmelonderzoek in aardappelen.

Lees ook informatie over verplicht aardappelonderzoek.

Bladonderzoek

De NAK kan bladmateriaal toetsen op de aanwezigheid van PVY, PVA, PVX, PVS, PVM, PVV, PLRV en PSTVd. Standaard onderzoek is op PVY-PVA-PVXS.
Een plukinstructie en verdere aandachtspunten vindt u hiernaast. De (virus) uitslag wordt uiterlijk 1 week na ontvangst van het monster verstrekt. Op de uitslag worden het aantal verkregen reacties vermeld met daarnaast het aantal reacties waarin virusziek is terug gevonden. Indien u dit wenst kunt u het aantal ziek omrekenen naar het berekende ziektepercentage in het bladmonster en de mogelijke spreiding in het perceel. Dit kan berekend worden m.b.v.het seedcalc8 programma.
Een toelichting van Seedcalc vindt u hiernaast.

Labels en offerte

U kunt labels voor een onderzoek aanvragen met het formulier onder Zakelijke Informatie.

Staat het door u gewenste onderzoek er niet bij of wilt u een offerte? Dan kunt u een email met duidelijke omschrijving sturen naar nak@nak.nl

Combi-onderzoek

Door de geavanceerde PCR-onderzoekstechniek is het mogelijk om diverse onderzoeken gecombineerd uit te voeren aan één aardappelknolmonster. Er kunnen de volgende onderzoeken aan één monster worden uitgevoerd:

* Bij een combi-monster van virus en Erwinia moet het aantal reacties van beide onderzoeken gelijk aan elkaar zijn.