Informatie over het seizoen 2020/2021

Dit jaar is de capaciteit van het aardappelknolonderzoek via de PCR-methode lager, als gevolg van de maatregelen die wij moeten treffen om coronabesmettingen te voorkomen. Dit betekent dat onze beschikbare capaciteit grotendeels nodig is voor het uitvoeren van verplichte onderzoeken. Voor het vrijwillige onderzoek is, op basis van huidige verwachtingen, alleen capaciteit beschikbaar in de maand augustus en vanaf eind november. Via onze website zullen wij u op de hoogte houden.

Ook voor het uitvoeren van aardappelknolonderzoek via de Elisa-methode is beperkte capaciteit. Nieuwe aanvragen kunnen we alleen nog uitvoeren na 15 december.

Een alternatief is om zelf aardappelen op te kweken en het blad aan te leveren voor ELISA-onderzoek.

Alle monsters die zonder vooraf aangevraagde labels en afstemming over aanlevering binnenkomen, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

U kunt labels aanvragen met het aanvraagformulier op onze website onder Zakelijke Informatie – Formulieren.

Ziekten en plagen bedreigen de rentabiliteit van de aardappelteelt. Onderzoek van partijen pootgoed helpt teleurstellingen voorkomen. Met de onderzoeksresultaten van de NAK weet u of een partij gezond is. Wij zijn sterk in grootschalig en routinematig nematoden-, virus-, bacterie- en schimmelonderzoek in aardappelen.

Lees ook informatie over verplicht aardappelonderzoek.

Bladonderzoek

De NAK kan bladmateriaal toetsen op de aanwezigheid van PVY, PVA, PVX, PVS, PVM, PVV, PLRV en PSTVd. Standaard onderzoek is op PVY-PVA-PVXS.
Een plukinstructie en verdere aandachtspunten vindt u hiernaast. De (virus) uitslag wordt uiterlijk 1 week na ontvangst van het monster verstrekt. Op de uitslag worden het aantal verkregen reacties vermeld met daarnaast het aantal reacties waarin virusziek is terug gevonden. Indien u dit wenst kunt u het aantal ziek omrekenen naar het berekende ziektepercentage in het bladmonster en de mogelijke spreiding in het perceel. Dit kan berekend worden m.b.v.het seedcalc8 programma.
Een toelichting van Seedcalc vindt u hiernaast.

Labels en offerte

U kunt labels voor een onderzoek aanvragen met het formulier onder Zakelijke Informatie.

Staat het door u gewenste onderzoek er niet bij of wilt u een offerte? Dan kunt u een email met duidelijke omschrijving sturen naar nak@nak.nl

Combi-onderzoek

Door de geavanceerde PCR-onderzoekstechniek is het mogelijk om diverse onderzoeken gecombineerd uit te voeren aan één aardappelknolmonster. Er kunnen de volgende onderzoeken aan één monster worden uitgevoerd:

* Bij een combi-monster van virus en Erwinia moet het aantal reacties van beide onderzoeken gelijk aan elkaar zijn.