Bladluizen brengen virussen bij aardappelen over. Om een goed inzicht te krijgen in de omvang van deze overdracht worden bladluizen gedurende het groeiseizoen gemonitord. Dat gebeurt door vangbakken en zuigvallen. Alle vangsten worden gedetermineerd op alle soorten die een risico vormen voor de verspreiding van virussen.

De zuigvallen worden dagelijks afgetapt van 1 mei tot 1 september. De vangbakken worden dagelijks (behalve op zondag) afgetapt van begin juni tot half augustus.

De informatie over bladluisvluchten kan u helpen bij het bepalen van uw bestrijdingsplan. De NAK verzamelt deze informatie als hulpmiddel en doet geen uitspraken over uw handelingsperspectief. De NAK kan daarom niet verantwoordelijk gehouden voor de gevolgen van het interpreteren en verwerken van de informatie.