Met onderstaand formulier kunt u een aanvraag indienen voor de bemonstering op bruin- en ringrot van importpartijen pootaardappelen, bijvoorbeeld voor het PCC Hygiëneprotocol en de PotatoPol. Bekijk hier het bemonsteringsprotocol.

De opdrachtgever realiseert zich dat, in het geval de NAK een verdacht monster op bruin- en/of ringrot constateert, de uitkomst hiervan door de NAK aan de NVWA wordt doorgegeven. Een dergelijke melding zal naar verwachting overheidsmaatregelen tot gevolg hebben die passend zijn voor quarantaine organismen.

De opdrachtgever vrijwaart de NAK van alle aansprakelijkheid, ook die van derden, die uit de constatering door de NAK dat mogelijk bruin- en/of ringrot aanwezig is voortvloeien.

  • Algemene gegevens aanvrager

  • DD slash MM slash JJJJ
  • Bemonsteringslocatie

  • Partij informatie

  • zie bemonsteringsprotocol bovenaan pagina
  • Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 32 MB.