NAK internetportaal voor bezoekers

U kunt als bezoeker van de NAK gratis gebruikmaken van ons draadloos internet.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het gebruik van dit draadloos internetsysteem.

Indien u inlogt gaat u akkoord met deze voorwaarden en krijgt u toegang tot het internet.

Voorwaarden en beperkingen lezen

Privacy 
Het draadloos netwerk wordt beheerd met behulp van een speciaal computersysteem. Dit systeem slaat automatisch een aantal unieke eigenschappen van uw device (laptop, tablet of telefoon) op. Alleen bevoegde opsporingsinstanties kunnen op verzoek toegang krijgen tot deze informatie.

Beveiliging 
Het draadloos internet van de NAK is niet voorzien van encryptie (versleuteling). Dit houdt in dat medebezoekers eventueel zouden kunnen meekijken naar de informatie die u verstuurt. We raden u aan om geen privacygevoelige informatie te versturen via dit draadloos netwerk, tenzij u zelf voor de versleuteling van deze informatie zorgt (bijv. via VPN-software, of via een https-verbinding).

Beperking internettoegang 
Dataverkeer dat van het internet komt wordt gescand met een contentfilter. Dit houdt in dat de inhoud van een website automatisch wordt gescand (bekeken), en mogelijk geblokkeerd wordt.
De NAK heeft ervoor gekozen dat websites met expliciete inhoud worden geblokkeerd.

Mail 
U kunt uitsluitend mails versturen en ontvangen met de webinterface van uw internetprovider (webmail) of via een algemene internetdienst zoals Hotmail of Gmail. Mailen is niet mogelijk via een mailprogramma zoals Outlook.

Akkoord 
Indien u zich niet kunt vinden in deze voorwaarden dan kunt u de internetbrowser afsluiten en de verbinding met het draadloos netwerk verbreken.