Tijdens deze cursus wordt u de achtergrondkennis en praktijktechnieken van de zuiverheid van zaaizaden bijgebracht. U leert hierbij zelfstandig het zuiverheidsonderzoek op zaaizaden uit te voeren. De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.De theorie geeft u achtergrondkennis die nodig is bij het uitvoeren van het zuiverheidsonderzoek.

Duur 5 dagen (9.00 – 16.00 uur)
Cursusopbouw theorie en praktijk
Locatie NAK
Cursusleider mevrouw G. de Boer
Kosten € 1.295,- p.p. (inclusief lunch en cursusmap)
Groepsgrootte 6 – 10 personen
Datum op aanvraag

Onderwerpen die aan bod komen

Het theoretische gedeelte van de cursus duurt twee dagen, het praktijkgedeelte neemt drie dagen in beslag. Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

Theorie:

  • Introductie in zuiverheidsonderzoek en technieken
  • Uitleg over de ISTA-regels en zuiver zaad, definities omtrent zuiverheid
  • Opbouw zadenkennis en start van verzamelen basis zadencollectie
  • Kwaliteitsaspecten rondom zuiverheidsonderzoek
  • Het berekenen van de zuiverheid

Praktijk:

  • Diverse zuiverheidstechnieken
  • Zuiverheidsanalyse van een door u meegebracht zaaizaadmonster
  • Het berekenen van de zuiverheid

Wat u kunt na de cursus

Na de cursus bent u in staat om de basistechnieken van zuiverheid uit te voeren. Het opbouwen van een grotere zadenkennis moet daarna zelf uitgevoerd worden.

Vraag via onderstaand formulier meer informatie aan en geef aan dat u interesse heeft in de cursus zuiverheidsonderzoek.

Annulering

Annulering moet altijd schriftelijk gebeuren, per brief of per e-mail.
Bij annulering van deelname tot een week voor de cursus wordt € 50,001 aan administratiekosten in rekening gebracht en bij annulering daarna het volledige bedrag.

 

1 genoemde bedragen zijn exclusief btw.