2023-2024

Omschrijving  Tarief  Eenheid

Exportinspectie*)

Pootaardappelen

Exportinspectie pootaardappelen (in combinatie met  NAK-partijkeuring)  €   37,05  per inspectie
Exportinspectie gereedstaande partij pootaardappelen  €   86,40  per inspectie
Waarmerken fytosanitair certificaat pootaardappelen  €     7,80  per certificaat
Toeslag kosten toezicht pootaardappelen  €     7,15  per inspectie
Aanhangend grondonderzoek pootaardappelen  €   10,80  per monster
Vergeefse reis exportinspectie pootaardappelen  € 107,10  per bezoek
Bezoektarief pootaardappelen  €   63,00  per bezoek

Bruinrot t.b.v. export naar Israel/Palestina

Monstername en onderzoek bruinrot/ringrot aanvraag voor 1-11  €   85,40  per monster
Monstername en onderzoek bruinrot/ringrot aanvraag vanaf 1-11  € 130,65  per monster
Administratiekosten per perceel per aanvraag  €   22,80  per perceel per aanvraag

PMTV-onderzoek t.b.v. export

PMTV-onderzoek in combinatie met virusonderzoek (nacontrole)  € 104,60  per monster
PMTV-onderzoek incl. bemonstering  (200 knollen)  € 261,40  per monster
Toeslag spoed PMTV  € 105,00  per monster
*)Toeslagen inspectie-werkzaamheden buiten kantooruren:
Buiten kantoortijd op werkdagen
50%
Op zaterdag
50%
Op zon- en feestdagen
100%

2022-2023

Omschrijving  Tarief  Eenheid

Exportinspectie*)

Pootaardappelen

Exportinspectie pootaardappelen (in combinatie met  NAK-partijkeuring)  €   35,30  per inspectie
Exportinspectie gereedstaande partij pootaardappelen  €   82,30  per inspectie
Waarmerken fytosanitair certificaat pootaardappelen  €     7,45  per certificaat
Toeslag kosten toezicht pootaardappelen  €     6,80  per inspectie
Aanhangend grondonderzoek pootaardappelen  €   10,30  per monster
Vergeefse reis exportinspectie pootaardappelen  € 102,00  per bezoek
Bezoektarief pootaardappelen  €   60,00  per bezoek

Bruinrot t.b.v. export naar Israel/Palestina

Monstername en onderzoek bruinrot/ringrot aanvraag voor 1-11  €   81,35  per monster
Monstername en onderzoek bruinrot/ringrot aanvraag vanaf 1-11  € 124,45  per monster
Administratiekosten per perceel per aanvraag  €   21,70  per perceel per aanvraag

PMTV-onderzoek t.b.v. export

PMTV-onderzoek in combinatie met virusonderzoek (nacontrole)  € 103,55  per monster
PMTV-onderzoek incl. bemonstering  (200 knollen)  € 258,80  per monster
Toeslag spoed PMTV  € 100,00  per monster
*)Toeslagen inspectie-werkzaamheden buiten kantooruren:
Buiten kantoortijd op werkdagen 50%
Op zaterdag 50%
Op zon- en feestdagen 100%

Genoemde tarieven zijn excl. btw.