2022-2023

Omschrijving Tarief Eenheid

In-vitro onderzoek knollen

Bruin- en ringrotonderzoek vitro t/m 20 knollen € 44,80 per monster
Bruin- en ringrotonderzoek vitro 21 t/m 40 knollen € 60,00 per monster
Bruin- en ringrotonderzoek vitro 41 t/m 60 knollen € 75,25 per monster
Bruin- en ringrotonderzoek vitro 61 t/m 80 knollen € 90,50 per monster
Bruin- en ringrotonderzoek vitro 81 t/m 100 knollen € 105,75 per monster
Bruin- en ringrotonderzoek vitro 101 t/m 200 knollen € 182,95 per monster
Combi-onderzoek Erwinia, PMTV, TRV en PSTVd t/m 20 knollen € 113,60 per monster

In-vitro onderzoek stengeldelen/planten

Virusonderzoek Elisa aan stengeldelen/vitro € 0,57 per reactie
PSTVd-onderzoek stengeldelen/vitro € 57,12 per monster
Bruin- en ringrotonderzoek aan stengeldelen/vitro € 62,85 per monster
Combi-onderzoek Erwinia, PMTV, TRV en PSTVd € 113,60 per monster

Algemene kosten onderzoek

Administratiekosten basis vitro-onderzoek € 14,00 per aanvraag
Administratiekosten monster vitro-onderzoek € 1,00 per monster

Certificering

Plantenpaspoort voor vitro-materiaal € 10,85 per 100 stuks
Minimumtarief levering plantenpaspoort voor vitro-materiaal € 35,35 per aanvraag
Verzendkosten plantenpaspoort (aangetekend) € 8,95 per stuk

 

Tarieven onder voorbehoud van goedkeuring door LNV

2021-2022

Omschrijving  Tarief  Eenheid

In-vitro onderzoek knollen

Bruin- en ringrotonderzoek vitro t/m 20 knollen  €   44,80  per monster
Bruin- en ringrotonderzoek vitro 21 t/m 40 knollen  €   60,00  per monster
Bruin- en ringrotonderzoek vitro 41 t/m 60 knollen  €   75,25  per monster
Bruin- en ringrotonderzoek vitro 61 t/m 80 knollen  €   90,50  per monster
Bruin- en ringrotonderzoek vitro 81 t/m 100 knollen  € 105,75  per monster
Bruin- en ringrotonderzoek vitro 101 t/m 200 knollen  € 182,95  per monster
Erwiniaonderzoek PCR t/m 20 knollen vitro  €   25,25  per monster
PMTV- en TRV-onderzoek PCR t/m 20 knollen vitro  €   25,25  per monster

In-vitro onderzoek stengeldelen/planten

Virusonderzoek Elisa aan stengeldelen/vitro  €    0,57  per reactie
PSTVd-onderzoek stengeldelen/vitro  €   57,12  per monster
Bruin- en ringrotonderzoek aan stengeldelen/vitro  €   62,85  per monster

Algemene kosten onderzoek

Administratiekosten basis vitro-onderzoek  €   14,00  per aanvraag
Administratiekosten monster vitro-onderzoek  €    1,00  per monster

Certificering

Plantenpaspoort voor vitro-materiaal  €   10,85  per 100 stuks
Minimumtarief levering plantenpaspoort voor vitro-materiaal  €   35,35  per aanvraag
Verzendkosten plantenpaspoort (aangetekend)  €    8,95  per stuk