2022-2023

Omschrijving Tarief Eenheid Toelichting

A. Veldkeuring pootaardappelen

Basistarief per bedrijf met veldgekeurde percelen € 73,75 per bedrijf
Klasse S t/m B
Basistarief per perceel (klasse S t/m B) € 34,95 per perceel
Veldkeuring aardappelen € 37,80 per hectare
Klasse PB1 t/m PB4
Veldkeuring PB-percelen € 68,75 per hectare Bij percelen PB1 t/m PB4 (< 0,5 ha) wordt voor de eerste 20 percelen het minimumtarief berekend, daarna geldt het hectaretarief
Minimumtarief veldkeuring PB-percelen € 35,35 per perceel
Basistarief per bedrijf PB-percelen zonder veldkeuring € 108,10 per bedrijf
Registratie percelen zonder veldkeuring € 3,00 per perceel
Extra en herkeuringen
Extra keuring € 70,70 per perceel
Herkeuring € 141,50 per perceel Op kosten van ongelijk
Herkeuring Erwinia-onderzoek aan blad € 258,50 per monster
Kwekersmateriaal
Bedrijfsinspectie kwekersmateriaal € 59,10 per uur
Overige tarieven veldkeuring
Toeslag grotere oppervlakte dan opgegeven € 71,00 per perceel
Toeslag aangifte na sluitingsdatum € 71,00 per perceel
Max. toeslag aangifte na sluitingsdatum/grotere oppervlakte € 500,00 per bedrijf
Toeslag hulp bij digitale aangifte/correctie na sluitingsdatum € 74,00 per bedrijf

B. Aardappelonderzoek

Tarief Eenheid Toelichting
Virusonderzoek knol (nacontrole)

1e onderzoek (op basis van 4*50 knollen)

Virusonderzoek 200 knollen € 86,95 per monster
Virusonderzoek volgende monster van 200 knollen € 120,10 per monster

2e onderzoek (op basis van 4*50 knollen)

Heronderzoek virus 200 knollen € 187,60 per monster
Heronderzoek virus volgende monster van 200 knollen € 120,10 per monster

3e onderzoek (op basis van 16*25 knollen)

2e Heronderzoek virus 400 knollen € 475,00 per monster

Alsnog virusonderzoek (4*50 knollen)

Alsnog virusonderzoek 200 knollen € 187,60 per monster
Alsnog virusonderzoek volgende monster 200 knollen € 120,10 per monster

Toeslagen virusonderzoek

Toeslag versneld virusonderzoek € 32,30 per aanvraag Alleen aan te vragen bij 1e onderzoek
Toeslag spoed virusonderzoek € 100,00 per aanvraag
Bruin/ringrot-onderzoek (nacontrole)
Bruinrot extensief; 1 monster per partij € 92,75 per monster
Bruinrot intensief; 1 monster per 25 of 75 ton € 87,00 per monster
Bruinrot-onderzoek t.b.v. export naar Israel/Palestina
Monstername en onderzoek bruin/ringrot aanvraag voor 1-11 € 81,35 per monster
Monstername en onderzoek bruin/ringrot aanvraag vanaf 1-11 € 124,45 per monster
Administratiekosten per perceel per aanvraag € 21,70 per perceel
Bruin/ringrot-onderzoek kwekersmateriaal
Bruin/ringrot-onderzoek kwekersmateriaal voor 1-11 € 50,25 per monster
Bruin/ringrot-onderzoek kwekersmateriaal vanaf 1-11 € 100,50 per monster
Bruinrot/ringrot-onderzoek import pootaardappelen (potatopol)
Monstername en onderzoek bruinrot/ringrot import pootaardappelen € 124,45 per monster
Meloidogyne-onderzoek (nacontrole)
Meloidogyne-onderzoek (nacontrole) € 95,95 per monster
Rhizomanie-onderzoek
Rhizomanie-bemonstering en -laboratoriumonderzoek € 135,10 per monster
Rhizomanie-verklaring € 55,55 per stuk
Rhizomanie-verklaring achteraf verstrekt € 94,95 per stuk
PMTV-onderzoek t.b.v. export
PMTV-onderzoek in combinatie met virus- of bruinrotonderzoek (nacontrole) € 103,55 per monster
PMTV-onderzoek incl. bemonstering (200 knollen) € 258,80 per monster
PSTVd-bladonderzoek kwekersmateriaal kruisingsouders
PSTVd-onderzoek aardappelblad (max. 100 blaadjes) € 58,15 per monster
PSTVd-onderzoek bladplukken door NAK € 80,00 per uur
PSTVd-onderzoek bezoektarief € 60,00 per bezoek
Administratiekosten basis bladonderzoek € 14,00 per aanvraag
Administratiekosten monster bladonderzoek € 1,00 per monster
Erwinia-onderzoek
Erwinia-onderzoek in combinatie met virusonderzoek (nacontrole) € 35,00 per monster
Aanvullende tarieven
Kiemproef € 48,00 per monster
Verzoek corrigeren samenvoeging percelen t.b.v. 2e onderzoek € 161,50 per aanvraag Alleen aan te vragen bij 2e virusonderzoek
Toeslag versneld aardappelonderzoek € 32,30 per aanvraag Alleen aan te vragen bij nacontrole en 1e virusonderzoek
Toeslag spoed aardappelonderzoek € 100,00 per aanvraag

C. Certificering pootaardappelen

Tarief Eenheid Toelichting
Certificering aardappelen € 3,15 per ton
Hercertificering aardappelen € 2,80 per ton
Volgcertificering aardappelen € 1,40 per ton
Documentkosten € 16,55 per opdracht
Documentkosten zonder partijbeoordeling € 7,30 per opdracht
Korting documentkosten digitaal aanvragen € 2,05 per opdracht
Certificaten € 3,85 per 100 stuks
Certificaten retour € 2,55 per 100 stuks Indien meer dan 10% van de aanvraag en meer dan € 2,50
Herkeuring op partijkeuring € 145,45 per partij
Korting telebedrukken € 325,10 per 100.000 stuks
Afgifte niet-standaard verklaring € 161,60 per stuk
Afgifte standaard verklaring € 55,55 per stuk

D. Diversen

Tarief Eenheid Toelichting
Expertiseonderzoek binnenland € 252,50 per aanvraag
Hygiëneprotocol pootaardappeltelers € 100,00 per bedrijf
Hygiëneprotocol centrale verwerkers € 400,00 per bedrijf
Bedrukking gekleurde kistenlabels (enkelzijdig)* € 8,95 per 100 stuks
Bedrukking labels (enkelzijdig)* € 8,95 per 100 stuks
Bedrukking labels (dubbelzijdig)* € 15,15 per 100 stuks
*Minimumtarief € 35,35 per aanvraag

 

Tarieven onder voorbehoud van goedkeuring door LNV

2021-2022

Omschrijving Tarief Eenheid Toelichting

A. Veldkeuring pootaardappelen

Basistarief per bedrijf met veldgekeurde percelen  € 73,75 per bedrijf
Klasse S t/m B
Basistarief per perceel (klasse S t/m B)  € 34,95 per perceel
Veldkeuring aardappelen  € 37,80 per hectare
Klasse PB1 t/m PB4
Veldkeuring PB-percelen  € 68,75 per hectare Bij percelen PB1 t/m PB4 (< 0,5 ha) wordt voor de eerste 20 percelen het minimumtarief berekend, daarna geldt het hectaretarief
Minimumtarief veldkeuring PB-percelen  € 35,35 per perceel
Basistarief per bedrijf PB-percelen zonder veldkeuring  € 108,10 per bedrijf
Registratie percelen zonder veldkeuring  € 3,00 per perceel
Extra en herkeuringen
Extra keuring  € 70,70 per perceel
Herkeuring  € 141,50 per perceel Op kosten van ongelijk
Herkeuring Erwinia-onderzoek aan blad  € 258,50 per monster
Kwekersmateriaal
Bedrijfsinspectie kwekersmateriaal  € 59,10 per uur
Overige tarieven veldkeuring
Toeslag grotere oppervlakte dan opgegeven  € 71,00 per perceel
Toeslag aangifte na sluitingsdatum  € 71,00 per perceel
Max. toeslag aangifte na sluitingsdatum/grotere oppervlakte  € 500,00 per bedrijf
Toeslag hulp bij digitale aangifte  € 74,00 per bedrijf

B. Aardappelonderzoek

 Tarief  Eenheid Toelichting
Virusonderzoek knol (nacontrole)

1e onderzoek (op basis van 4*50 knollen)

Virusonderzoek 200 knollen  € 86,95  per monster
Virusonderzoek volgende monster van 200 knollen  € 120,10  per monster

2e onderzoek (op basis van 4*50 knollen)

Heronderzoek virus 200 knollen  € 187,60  per monster
Heronderzoek virus volgende monster van 200 knollen  € 120,10  per monster

3e onderzoek (op basis van 16*25 knollen)

2e Heronderzoek virus 400 knollen  € 475,00  per monster

Alsnog virusonderzoek (4*50 knollen)

Alsnog virusonderzoek 200 knollen  € 187,60  per monster
Alsnog virusonderzoek volgende monster 200 knollen  € 120,10  per monster

Toeslagen virusonderzoek

Toeslag versneld virusonderzoek  € 32,30  per aanvraag Alleen aan te vragen bij 1e onderzoek
Toeslag spoed virusonderzoek  € 100,00  per aanvraag
Bruin/ringrot-onderzoek (nacontrole)
Bruinrot extensief; 1 monster per partij  € 92,75  per monster
Bruinrot intensief; 1 monster per 25 of 75 ton  € 87,00  per monster
Bruinrot-onderzoek t.b.v. export naar Israel/Palestina
Monstername en onderzoek bruin/ringrot aanvraag voor 1-11  € 81,35  per monster
Monstername en onderzoek bruin/ringrot aanvraag vanaf 1-11  € 124,45  per monster
Administratiekosten per perceel per aanvraag  € 21,70  per perceel
Bruin/ringrot-onderzoek kwekersmateriaal
Bruin/ringrot-onderzoek kwekersmateriaal voor 1-11  € 50,25  per monster
Bruin/ringrot-onderzoek kwekersmateriaal vanaf 1-11  € 100,50  per monster
Bruinrot/ringrot-onderzoek import pootaardappelen (potatopol)
Monstername en onderzoek bruinrot/ringrot import pootaardappelen  € 124,45  per monster
Meloidogyne-onderzoek (nacontrole)
Meloidogyne-onderzoek (nacontrole)  € 95,95  per monster
Rhizomanie-onderzoek
Rhizomanie-bemonstering en -laboratoriumonderzoek  € 135,10  per monster
Rhizomanie-verklaring  € 55,55  per stuk
Rhizomanie-verklaring achteraf verstrekt  € 94,95  per stuk
PMTV-onderzoek t.b.v. export
PMTV-onderzoek in combinatie met virus- of bruinrotonderzoek (nacontrole)  € 103,55  per monster
PMTV-onderzoek incl. bemonstering  (200 knollen)  € 258,80  per monster
PSTVd-bladonderzoek kwekersmateriaal kruisingsouders
PSTVd-onderzoek aardappelblad (max. 100 blaadjes)  € 58,15  per monster
PSTVd-onderzoek bladplukken door NAK  € 80,00  per uur
PSTVd-onderzoek bezoektarief  € 60,00  per bezoek
Administratiekosten basis bladonderzoek  € 14,00  per aanvraag
Administratiekosten monster bladonderzoek  € 1,00  per monster
Erwinia-onderzoek
Erwinia-onderzoek in combinatie met virusonderzoek (nacontrole)  € 35,00  per monster
Aanvullende tarieven
Kiemproef  € 48,00 per monster
Verzoek samenvoeging percelen t.b.v. 2e onderzoek  € 161,50 per aanvraag Alleen aan te vragen  bij 2e virusonderzoek
Toeslag versneld aardappelonderzoek € 32,30 per aanvraag Alleen aan te vragen bij 1e virusonderzoek
Toeslag spoed aardappelonderzoek  € 100,00 per aanvraag

C. Certificering pootaardappelen

 Tarief  Eenheid Toelichting
Certificering aardappelen  € 3,15  per ton
Hercertificering aardappelen  € 2,80  per ton
Volgcertificering aardappelen  € 1,40  per ton
Documentkosten  € 16,55  per opdracht
Documentkosten zonder partijbeoordeling  € 7,30  per opdracht
Korting documentkosten digitaal aanvragen  € 2,05  per opdracht
Certificaten  € 3,85  per 100 stuks
Certificaten retour  € 2,55  per 100 stuks Indien meer dan 10% van de aanvraag en meer dan € 2,50
Herkeuring op partijkeuring  € 145,45  per partij
Korting telebedrukken  € 325,10  per 100.000 stuks
Afgifte niet-standaard verklaring  € 161,60  per stuk
Afgifte standaard verklaring  € 55,55  per stuk

D. Diversen

 Tarief  Eenheid Toelichting
Expertiseonderzoek binnenland  € 252,50  per aanvraag
Hygiëneprotocol pootaardappeltelers  € 100,00  per bedrijf
Hygiëneprotocol centrale verwerkers  € 400,00  per bedrijf
Bedrukking witte kistenlabels/stickers (enkelzijdig) gratis
Bedrukking gekleurde kistenlabels (enkelzijdig)*  € 8,95  per 100 stuks
Bedrukking labels (enkelzijdig)* € 8,95 per 100 stuks
Bedrukking labels (dubbelzijdig)* € 15,15 per 100 stuks
*Minimumtarief   € 35,35  per aanvraag