2023-2024

Omschrijving  Tarief   Eenheid  Toelichting
 

A. Veldkeuring pootaardappelen

Basistarief per bedrijf met veldgekeurde percelen  €       78,20  per bedrijf
Klasse S t/m B
Basistarief per perceel (klasse S t/m B)  €       37,05  per perceel
Veldkeuring aardappelen  €       40,05  per hectare
Klasse PB1 t/m PB4
Veldkeuring PB-percelen  €       72,90  per hectare Bij percelen PB1 t/m PB 4        (< 0,5 ha) wordt voor de 1e 20 percelen het minimumtarief berekend, daarna geldt het hectaretarief
Minimumtarief veldkeuring PB-percelen  €       37,45  per perceel
Basistarief per bedrijf PB-percelen zonder veldkeuring  €     114,60  per bedrijf
Registratie percelen zonder veldkeuring  €        3,20  per perceel
 

Extra en herkeuringen

Extra keuring  €       74,95  per perceel
Herkeuring  €     150,00  per perceel op kosten van ongelijk
Herkeuring Erwinia-onderzoek aan blad  €     274,00  per monster
 

Kwekersmateriaal

Bedrijfsinspectie kwekersmateriaal  €       62,65  per uur
 

Overige tarieven veldkeuring

Toeslag grotere oppervlakte dan opgegeven  €       75,25  per perceel
Toeslag aangifte na sluitingsdatum  €       75,25  per perceel
Max. toeslag aangifte na sluitingsdatum/grotere oppervlakte  €     530,00  per bedrijf
Toeslag hulp bij digitale aangifte/correctie aangifte na sluitingsdatum  €       78,45  per bedrijf
 

B. Aardappelonderzoek

 

  Tarief  

 

  Eenheid  

Virusonderzoek knol (nacontrole) inclusief bladrol

1e onderzoek (op basis van 4*50 knollen)
Virusonderzoek 200 knollen  €       88,80   per monster
Virusonderzoek volgende monster van 200 knollen  €     121,30   per monster
2e onderzoek (op basis van 4*50 knollen)
Heronderzoek virus 200 knollen  €     189,50   per monster
Heronderzoek virus volgende monster van 200 knollen  €     121,30   per monster
3e onderzoek (op basis van 16*25 knollen)
2e Heronderzoek virus 400 knollen  €     479,75   per monster
Alsnog virusonderzoek (4*50 knollen)
Alsnog virusonderzoek 200 knollen  €     189,50   per monster
Alsnog virusonderzoek volgende monster 200 knollen  €     121,30   per monster
Toeslag versneld virusonderzoek  €       33,90  per aanvraag Alleen aan te vragen bij 1e onderzoek
Toeslag spoed virusonderzoek  €     105,00  per aanvraag
 

Bruin/ringrot-onderzoek (nacontrole)

Bruinrot extensief; 1 monster per partij  €       97,40   per monster
Bruinrot intensief; 1 monster per 25 of 75 ton  €       91,35   per monster
 

Bruinrot-onderzoek t.b.v. export naar Israel/Palestina

Monstername en onderzoek bruin/ringrot aanvraag voor 1-11  €       85,40   per monster
Monstername en onderzoek bruin/ringrot aanvraag vanaf 1-11  €     130,65   per monster
Administratiekosten per perceel per aanvraag  €       22,80   per perceel
 

Bruin/ringrot-onderzoek kwekersmateriaal

Bruin/ringrot-onderzoek kwekersmateriaal voor 1-11  €       52,75   per monster
Bruin/ringrot-onderzoek kwekersmateriaal vanaf 1-11  €     105,55   per monster
 

Bruinrot/ringrot-onderzoek import pootaardappelen (potatopol)

Monstername en onderzoek bruinrot/ringrot import pootaardappelen  €     130,65   per monster
 

Meloidogyne-onderzoek (nacontrole)

Meloidogyne-onderzoek (nacontrole)  €     100,75   per monster
 

Rhizomanie-onderzoek

Rhizomanie-bemonstering en -laboratoriumonderzoek  €     141,85   per monster
Rhizomanie-verklaring  €       58,35   per stuk
Rhizomanie-verklaring achteraf verstrekt  €       99,70   per stuk
 

PMTV-onderzoek t.b.v. export

PMTV-onderzoek in combinatie met virus- of bruinrotonderzoek (nacontrole)  €     104,60   per monster
PMTV-onderzoek incl. bemonstering  (200 knollen)  €     261,40   per monster
 

PSTVd-bladonderzoek kwekersmateriaal kruisingsouders

PSTVd-onderzoek aardappelblad (max. 100 blaadjes)  €       80,25   per monster
PSTVd-onderzoek bladplukken door NAK  €       85,60   per uur
PSTVd-onderzoek bezoektarief  €       64,20   per bezoek
Administratiekosten basis bladonderzoek  €       14,70   per aanvraag
Administratiekosten monster bladonderzoek  €        1,05   per monster
 

Erwinia-onderzoek

Erwinia-onderzoek in combinatie met virusonderzoek (nacontrole)  €       36,75   per monster
 

Aanvullende tarieven

Toeslag spoed aardappelonderzoek  €     105,00  per aanvraag
Toeslag versneld aardappelonderzoek  €       33,90  per aanvraag Alleen aan te vragen bij nacontrole en bij 1e virusonderzoek
Kiemproef  €       50,40   per monster
Verzoek alsnog samenvoegen percelen t.b.v. 2e onderzoek  €     169,60   per aanvraag
 

C. Certificering pootaardappelen

 

  Tarief  

 

  Eenheid  

Certificering aardappelen  €        3,35   per ton
Hercertificering aardappelen  €        2,95   per ton
Volgcertificering aardappelen  €        1,50   per ton
Documentskosten  €       17,55   per opdracht
Documentskosten zonder partijbeoordeling  €        7,75   per opdracht
Korting documentskosten digitaal aanvragen  €        2,15   per opdracht
Certificaten  €        4,10   per 100 stuks
Certificaten retour  €        2,70   per 100 stuks indien meer dan 10% van de aanvraag en meer dan € 2,50
Herkeuring op partijkeuring  €     154,20   per partij
Korting telebedrukken  €     344,60   per 100.000 stuks
Afgifte niet-standaard verklaring  €     169,70   per stuk
Afgifte standaard verklaring  €       58,35   per stuk
 

D. Diversen

 

  Tarief  

 

  Eenheid  

Expertiseonderzoek binnenland  €     265,15   per aanvraag
Hygiëneprotocol pootaardappeltelers  €     105,00   per bedrijf
Hygiëneprotocol centrale verwerkers  €     420,00   per bedrijf
Bedrukking gekleurde kistenlabels (enkelzijdig)  €        9,40  per 100 stuks*)
Bedrukking labels (enkelzijdig)  €        9,40  per 100 stuks*)
Bedrukking labels dubbelzijdig  €       15,90  per 100 stuks*)
*) minimumtarief is € 37,10 per aanvraag
 

Tarieven onder voorbehoud van goedkeuring door LNV

2022-2023

Omschrijving  Tarief   Eenheid  Toelichting

A. Veldkeuring pootaardappelen

Basistarief per bedrijf met veldgekeurde percelen  €       73,75  per bedrijf
Klasse S t/m B
Basistarief per perceel (klasse S t/m B)  €       34,95  per perceel
Veldkeuring aardappelen  €       37,80  per hectare
Klasse PB1 t/m PB4
Veldkeuring PB-percelen  €       68,75  per hectare Bij percelen PB1 t/m PB 4        (< 0,5 ha) wordt voor de 1e 20 percelen het minimumtarief berekend, daarna geldt het hectaretarief
Minimumtarief veldkeuring PB-percelen  €       35,35  per perceel
Basistarief per bedrijf PB-percelen zonder veldkeuring  €     108,10  per bedrijf
Registratie percelen zonder veldkeuring  €         3,00  per perceel
Extra en herkeuringen
Extra keuring  €       70,70  per perceel
Herkeuring  €     141,50  per perceel op kosten van ongelijk
Herkeuring Erwinia-onderzoek aan blad  €     258,50  per monster
Kwekersmateriaal
Bedrijfsinspectie kwekersmateriaal  €       59,10  per uur
Overige tarieven veldkeuring
Toeslag grotere oppervlakte dan opgegeven  €       71,00  per perceel
Toeslag aangifte na sluitingsdatum  €       71,00  per perceel
Max. toeslag aangifte na sluitingsdatum/grotere oppervlakte  €     500,00  per bedrijf
Toeslag hulp bij digitale aangifte/correctie aangifte na sluitingsdatum  €       74,00  per bedrijf

B. Aardappelonderzoek

  Tarief

  Eenheid

Virusonderzoek knol (nacontrole)
1e onderzoek (op basis van 4*50 knollen)
Virusonderzoek 200 knollen  €       86,95   per monster
Virusonderzoek volgende monster van 200 knollen  €     120,10   per monster
2e onderzoek (op basis van 4*50 knollen)
Heronderzoek virus 200 knollen  €     187,60   per monster
Heronderzoek virus volgende monster van 200 knollen  €     120,10   per monster
3e onderzoek (op basis van 16*25 knollen)
2e Heronderzoek virus 400 knollen  €     475,00   per monster
Alsnog virusonderzoek (4*50 knollen)
Alsnog virusonderzoek 200 knollen  €     187,60   per monster
Alsnog virusonderzoek volgende monster 200 knollen  €     120,10   per monster
Toeslag versneld virusonderzoek  €       32,30   per aanvraag Alleen aan te vragen bij 1e onderzoek
Toeslag spoed virusonderzoek  €     100,00   per aanvraag
Bruin/ringrot-onderzoek (nacontrole)
Bruinrot extensief; 1 monster per partij  €       92,75   per monster
Bruinrot intensief; 1 monster per 25 of 75 ton  €       87,00   per monster
Bruinrot-onderzoek t.b.v. export naar Israel/Palestina
Monstername en onderzoek bruin/ringrot aanvraag voor 1-11  €       81,35   per monster
Monstername en onderzoek bruin/ringrot aanvraag vanaf 1-11  €     124,45   per monster
Administratiekosten per perceel per aanvraag  €       21,70   per perceel
Bruin/ringrot-onderzoek kwekersmateriaal
Bruin/ringrot-onderzoek kwekersmateriaal voor 1-11  €       50,25   per monster
Bruin/ringrot-onderzoek kwekersmateriaal vanaf 1-11  €     100,50   per monster
Bruinrot/ringrot-onderzoek import pootaardappelen (potatopol)
Monstername en onderzoek bruinrot/ringrot import pootaardappelen  €     124,45   per monster
Meloidogyne-onderzoek (nacontrole)
Meloidogyne-onderzoek (nacontrole)  €       95,95   per monster
Rhizomanie-onderzoek
Rhizomanie-bemonstering en -laboratoriumonderzoek  €     135,10   per monster
Rhizomanie-verklaring  €       55,55   per stuk
Rhizomanie-verklaring achteraf verstrekt  €       94,95   per stuk
PMTV-onderzoek t.b.v. export
PMTV-onderzoek in combinatie met virus- of bruinrotonderzoek (nacontrole)  €     103,55   per monster
PMTV-onderzoek incl. bemonstering  (200 knollen)  €     258,80   per monster
PSTVd-bladonderzoek kwekersmateriaal kruisingsouders
PSTVd-onderzoek aardappelblad (max. 100 blaadjes)  €       58,15   per monster
PSTVd-onderzoek bladplukken door NAK  €       80,00   per uur
PSTVd-onderzoek bezoektarief  €       60,00   per bezoek
Administratiekosten basis bladonderzoek  €       14,00   per aanvraag
Administratiekosten monster bladonderzoek  €         1,00   per monster
Erwinia-onderzoek
Erwinia-onderzoek in combinatie met virusonderzoek (nacontrole)  €       35,00   per monster
Aanvullende tarieven
Toeslag spoed aardappelonderzoek  €     100,00   per monster
Toeslag versneld aardappelonderzoek  €       32,30   per aanvraag Alleen aan te vragen bij nacontrole en bij 1e virusonderzoek
Kiemproef  €       48,00   per monster
Verzoek corrigeren samenvoeging percelen t.b.v. 2e onderzoek  €     161,50   per aanvraag

C. Certificering pootaardappelen

  Tarief

  Eenheid

Certificering aardappelen  €         3,15   per ton
Hercertificering aardappelen  €         2,80   per ton
Volgcertificering aardappelen  €         1,40   per ton
Documentskosten  €       16,55   per opdracht
Documentskosten zonder partijbeoordeling  €         7,30   per opdracht
Korting documentskosten digitaal aanvragen  €         2,05   per opdracht
Certificaten  €         3,85   per 100 stuks
Certificaten retour  €         2,55   per 100 stuks indien meer dan 10% van de aanvraag en meer dan € 2,50
Herkeuring op partijkeuring  €     145,45   per partij
Korting telebedrukken  €     325,10   per 100.000 stuks
Afgifte niet-standaard verklaring  €     161,60   per stuk
Afgifte standaard verklaring  €       55,55   per stuk

D. Diversen

  Tarief

  Eenheid

Expertiseonderzoek binnenland  €     252,50   per aanvraag
Hygiëneprotocol pootaardappeltelers  €     100,00   per bedrijf
Hygiëneprotocol centrale verwerkers  €     400,00   per bedrijf
Bedrukking gekleurde kistenlabels (enkelzijdig)  €         8,95  per 100 stuks*)
Bedrukking labels (enkelzijdig)  €         8,95  per 100 stuks*)
Bedrukking labels dubbelzijdig  €       15,15  per 100 stuks*)
*) minimumtarief is € 35,35 per aanvraag
Tarieven onder voorbehoud van goedkeuring door LNV

Genoemde tarieven zijn excl. btw.