Omschrijving*)  Tarief  Eenheid
Inspectietarief zaaizaden  €       1,38  per minuut
Bezoektarief zaaizaden  €    60,00  per bezoek
Bezoektarief zaaizaden (spoed)  €  102,00  per bezoek
Waarmerken Fytosanitair Certificaat zaaizaden  €       7,45  per certificaat
Toeslag kosten toezicht zaaizaden  €       6,80  per inspectie
Vergeefse reis exportinspectie zaaizaden  €  102,00  per bezoek
Pre-export certficaat  €    51,15  per stuk
*)Toeslagen inspectie-werkzaamheden buiten kantooruren:
Buiten kantoortijd op werkdagen 50%
Op zaterdag 50%
Op zon- en feestdagen 100%