2022-2023

Omschrijving Tarief Eenheid

A. Veldkeuring

Veldkeuring granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden

Veldkeuring granen € 35,70 per hectare
Minimumtarief veldkeuring granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden € 17,85 per perceel
Te late aangifte (tot publicatiedatum) € 71,00 per perceel
Extra keuring granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden € 71,00 per perceel
*) ook voor 2e vermeerdering als geen controlemonster op het centraal controleveld is uitgezaaid
Meer geteelde oppervlakte dan aangegeven € 71,00 per perceel
Herkeuring granen € 141,50 per perceel
Afgifte standaard verklaring € 55,55 per stuk
Afgifte niet-standaard verklaring € 161,60 per stuk

Veldkeuring groenvoedergewassen

Veldkeuring groenvoedergewassen € 71,00 per ha
Minimumtarief veldkeuring groenvoedergewassen € 35,70 per perceel
Toeslag aangifte na sluitingsdatum € 71,00 per perceel
Extra keuring groenvoedergewassen € 71,00 per perceel
Toeslag grotere oppervlakte dan opgegeven € 71,00 per perceel
Herkeuring groenvoeders € 141,50 per perceel
Voorcontrole grassen € 312,65 per monster

B. Monsteronderzoek zaaizaden

(voor spoedaanvragen geldt een toeslag 50% per onderzoek)

Kiemkracht

Kiemkracht – NAK-certificeringsmethode € 28,35 per bepaling
Kiemkracht – NAK-certificeringsmethode groenvoedergewassen € 41,80 per bepaling
Kiemkracht – ISTA-methode
Kiemkracht – ISTA-methode granen, mais, erwten, wikken, bonen en lupine € 35,40 per bepaling
Kiemkracht – ISTA grassen en overige zaadsoorten € 52,25 per bepaling
Kiemkracht – ISTA + eenkiemigheid bieten € 69,65 per bepaling

Bijzondere kiemkrachtbepaling

Kiemkracht – koude proef mais € 52,25 per bepaling
Levensvatbaarheidsonderzoek (Tetrazolium) € 98,35 per bepaling

Zuiver maken voor de kiemkrachtbepaling

Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 1 component € 23,15 per bepaling
Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 2 componenten € 40,60 per bepaling
Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 3 componenten € 110,50 per bepaling
Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 4 componenten € 145,45 per bepaling
Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 1 component € 53,05 per bepaling
Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 2 componenten € 78,50 per bepaling
Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 3 componenten € 110,50 per bepaling
Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 4 componenten € 145,15 per bepaling

Zuiverheidsonderzoek

Zuiverheid – granen, mais, erwten, wikken, bonen en lupine € 16,10 per bepaling
Zuiverheid grove grassen € 39,80 per bepaling
Zuiverheid fijne grassen € 53,05 per bepaling
Zuiverheid beemdgrassen € 70,70 per bepaling
Zuiverheid overige lanbouwzaden € 26,50 per bepaling
Zuiverheid overige zaden € 52,50 per bepaling

Bijzondere zuiverheidsbepalingen

Bijzonder zuiverheid fijne grassen*) € 141,70 per bepaling
Bijzonder zuiverheid overige zaadsoorten*) € 85,10 per bepaling
Bijzonder zuiverheid Avena fatua in 200 g € 236,15 per bepaling
Bijzonder zuiverheid – kwaliteit granen € 10,70 per bepaling
Bepaling 1.000-korrelgewicht € 10,70 per bepaling
Raszuiverheid – NAOH of kwartslamp € 10,70 per bepaling
Raszuiverheid – Hiliumkleurig veldbonen € 18,95 per bepaling
Raszuiverheid – Erwten € 28,25 per bepaling
Raszuiverheid – Fenolonderzoek € 110,80 per bepaling
*) indien alleen onkruiden of cultuurzaden moeten worden bepaald, wordt het tarief met 40% gereduceerd

Gezondheidsonderzoek

Tilletia spp. € 176,00 per bepaling
Filtreerpapiermethode granen € 19,40 per bepaling
Blinde zadenziekte in grassen € 49,25 per bepaling
Agarmethode lijnzaad € 38,45 per bepaling
Agarmethode peulvruchten € 57,35 per bepaling
Gezondheid Anguina spp € 121,70 per bepaling

Onderzoek wilde haver importpartijen

Onderzoek wilde haver importpartijen € 47,85 per monster

Schoning

Schoning – zeefdoorval of piksel € 10,70 per bepaling
Schoning – Schoningsonderzoek € 75,40 per bepaling

Vochtonderzoek

Vochtonderzoek € 15,90 per bepaling

Administratiekosten zaaizaadonderzoek

Administratiekosten zaaizaadonderzoek € 20,20 per monster
ISTA-attest € 4,90 per attest
Naderhand verstrekt ISTA-attest € 9,70 per attest
Extra kopie NAK-attest € 2,45 per attest
Naderhand verstrekt NAK-attest € 9,00 per attest
Omzetten stapelplombering € 8,45 per monster
Overname voorgaande bepaling € 9,00 per monster

C. Certificering zaaizaden

Certificering € 12,45 per ton
Hercertificering € 9,50 per ton
Certificeringsbon of transportdocument € 7,75 per opdracht
Certificaten € 4,10 per 100 stuks
Certificaten retour € 2,75 per 100 stuks
Korting telebedrukken € 328,30 per 100.000 stuks
Monstername (handmatig) € 19,50 per monster
Monstername (automaat) € 14,55 per monster

Certificering groenvoedergewassen

Certificering € 12,45 per ton
Hercertificering € 9,50 per ton
Certificering EG-A groenvoedergewassen € 22,25 per ton
Certificeringsbon of transportdocument € 7,75 per opdracht
Certificaten € 4,10 per 100 stuks
Certificaten retour*) € 2,75 per 100 stuks
*) indien meer dan 10% van de aanvraag en meer dan € 2,50
Internationaal vervoer vlas en granen € 18,25 per hectare
Korting telebedrukken € 328,30 per 100.000 stuks
Monstername (handmatig) € 19,50 per monster
Monstername (automaat) € 14,55 per monster

D. Erkenningen

Erkenningen veldkeuring granen
Erkenning veldkeuring granen enz. € 12,95 per hectare
Administratiekosten erkende veldkeuring granen € 5,25 per hectare

Erkenningen veldkeuring groenvoeders

Erkenning veldkeuring groenvoedergewassen € 8,70 per hectare
Erkenning veldkeuring groenvoedergewassen (indien ook (Pre)Basiszaad) € 10,05 per hectare

Erkenning monstername en laboratoriumonderzoek

Basistarief laboratoriumonderzoek € 13,15 per monster
Ringonderzoek erkenningsonderzoek € 99,05 per monster
Rapportage ringonderzoek € 1.020,10 per jaar
Certificering
Certificering groenvoedergewassen onder erkenning € 4,30 per ton
Toezicht op erkenning certificering € 74,75 per uur

Algemeen

Toezicht en controle automatische bemonsteringsapparatuur € 71,40 per apparaat per jaar
Audit erkenningen (uurtarief) € 104,00 per uur
Reiskosten audits erkenningen € 0,30 per km

 

Tarieven onder voorbehoud van goedkeuring door LNV

2021-2022

Omschrijving  Tarief  Eenheid

A. Veldkeuring

Veldkeuring granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden

Veldkeuring granen  €     35,70  per hectare
Minimumtarief veldkeuring granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden  €     17,85  per perceel
Te late aangifte (tot publicatiedatum)  €     71,00  per perceel
Extra keuring granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden  €     71,00  per perceel
*) ook voor 2e vermeerdering als geen controlemonster op het centraal controleveld is uitgezaaid
Meer geteelde oppervlakte dan aangegeven  €     71,00  per perceel
Herkeuring granen  €   141,50  per perceel
Afgifte standaard verklaring  €     55,55  per stuk
Afgifte niet-standaard verklaring  €   161,60  per stuk

Veldkeuring groenvoedergewassen

Veldkeuring groenvoedergewassen  €     71,00  per ha
Minimumtarief veldkeuring groenvoedergewassen  €     35,70  per perceel
Te late aangifte (tot publicatiedatum)  €     71,00  per perceel
Extra keuring groenvoedergewassen  €     71,00  per perceel
Meer geteelde oppervlakte dan aangegeven  €     71,00  per perceel
Herkeuring groenvoeders  €   141,50  per perceel
Voorcontrole grassen  €   312,65  per monster

B. Monsteronderzoek zaaizaden

(voor spoedaanvragen geldt een toeslag 50% per onderzoek)

Kiemkracht

Kiemkracht – NAK-certificeringsmethode  €     28,35  per bepaling
Kiemkracht – NAK-certificeringsmethode groenvoedergewassen  €     41,80  per bepaling
Kiemkracht – ISTA-methode
Kiemkracht – ISTA-methode granen, mais, erwten, wikken, bonen en lupine  €     35,40  per bepaling
Kiemkracht – ISTA grassen en overige zaadsoorten  €     52,25  per bepaling
Kiemkracht – ISTA + eenkiemigheid bieten  €     69,65  per bepaling

Bijzondere kiemkrachtbepaling

Kiemkracht – koude proef mais  €     52,25  per bepaling
Levensvatbaarheidsonderzoek (Tetrazolium)  €     98,35  per bepaling

Zuiver maken voor de kiemkrachtbepaling

Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 1 component  €     23,15  per bepaling
Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 2 componenten  €     40,60  per bepaling
Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 3 componenten  €   110,50  per bepaling
Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 4 componenten  €   145,45  per bepaling
Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 1 component  €     53,05  per bepaling
Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 2 componenten  €     78,50  per bepaling
Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 3 componenten  €   110,50  per bepaling
Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 4 componenten  €   145,15  per bepaling

Zuiverheidsonderzoek

Zuiverheid – granen, mais, erwten, wikken, bonen en lupine  €     16,10  per bepaling
Zuiverheid grove grassen  €     39,80  per bepaling
Zuiverheid fijne grassen  €     53,05  per bepaling
Zuiverheid beemdgrassen  €     70,70  per bepaling
Zuiverheid overige lanbouwzaden  €     26,50  per bepaling
Zuiverheid overige zaden  €     52,50  per bepaling

Bijzondere zuiverheidsbepalingen

Bijzonder zuiverheid fijne grassen*)  €   141,70  per bepaling
Bijzonder zuiverheid overige zaadsoorten*)  €     85,10  per bepaling
Bijzonder zuiverheid Avena fatua in 200 g  €   236,15  per bepaling
Bijzonder zuiverheid – kwaliteit granen  €     10,70  per bepaling
Bepaling 1.000-korrelgewicht  €     10,70  per bepaling
Raszuiverheid – NAOH of kwartslamp  €     10,70  per bepaling
Raszuiverheid – Hiliumkleurig veldbonen  €     18,95  per bepaling
Raszuiverheid – Erwten  €     28,25  per bepaling
Raszuiverheid – Fenolonderzoek  €   110,80  per bepaling
*) indien alleen onkruiden of cultuurzaden moeten worden bepaald, wordt het tarief met 40% gereduceerd

Gezondheidsonderzoek

Steenbrandmethode  €     29,15  per bepaling
Filtreerpapiermethode granen  €     19,40  per bepaling
Blinde zadenziekte in grassen  €     49,25  per bepaling
Agarmethode lijnzaad  €     38,45  per bepaling
Agarmethode peulvruchten  €     57,35  per bepaling
Gezondheid Anguina spp  €   121,70  per bepaling

Onderzoek wilde haver importpartijen

Onderzoek wilde haver importpartijen  €     47,85  per monster
 

Schoning

Schoning – zeefdoorval of piksel  €     10,70  per bepaling
Schoning – Schoningsonderzoek  €     75,40  per bepaling

Vochtonderzoek

Vochtonderzoek  €     15,90  per bepaling

Administratiekosten zaaizaadonderzoek

Administratiekosten zaaizaadonderzoek  €     20,20  per monster
ISTA-attest  €       4,90  per attest
Naderhand verstrekt ISTA-attest  €       9,70  per attest
Extra kopie NAK-attest  €       2,45  per attest
Naderhand verstrekt NAK-attest  €       9,00  per attest
Omzetten stapelplombering  €       8,45  per monster
Overname voorgaande bepaling  €       9,00  per monster

C. Certificering zaaizaden

Certificering  €     12,45  per ton
Hercertificering  €       9,50  per ton
Certificeringsbon of transportdocument  €       7,75  per opdracht
Certificaten  €       4,10  per 100 stuks
Certificaten retour  €       2,75  per 100 stuks
Korting telebedrukken  €   328,30  per 100.000 stuks
Monstername (handmatig)  €     19,50  per monster
Monstername (automaat)  €     14,55  per monster

Certificering groenvoedergewassen

Certificering  €     12,45  per ton
Hercertificering  €       9,50  per ton
Certificering EG-A groenvoedergewassen  €     22,25  per ton
Certificeringsbon of transportdocument  €       7,75  per opdracht
Certificaten  €       4,10  per 100 stuks
Certificaten retour*)  €       2,75  per 100 stuks
*) indien meer dan 10% van de aanvraag en meer dan € 2,50
Internationaal vervoer vlas en granen  €     18,25  per hectare
Korting telebedrukken  €   328,30  per 100.000 stuks
Monstername (handmatig)  €     19,50  per monster
Monstername (automaat)  €     14,55  per monster

D. Erkenningen

Erkenningen veldkeuring granen
Erkenning veldkeuring granen enz.  €     12,95  per hectare
Administratiekosten erkende veldkeuring granen  €       5,25  per hectare

Erkenningen veldkeuring groenvoeders

Erkenning veldkeuring groenvoedergewassen  €       8,70  per hectare
Erkenning veldkeuring groenvoedergewassen (indien ook (Pre)Basiszaad)  €     10,05  per hectare

Erkenning monstername en laboratoriumonderzoek

Basistarief laboratoriumonderzoek  €     13,15  per monster
Ringonderzoek erkenningsonderzoek  €     99,05  per monster
Rapportage ringonderzoek  € 1.020,10  per jaar
Certificering
Certificering groenvoedergewassen onder erkenning  €       4,30  per ton
Toezicht op erkenning certificering  €     74,75  per uur

Algemeen

Toezicht en controle automatische bemonsteringsapparatuur  €     71,40  per apparaat per jaar
Audit erkenningen (uurtarief)  €   104,00  per uur
Reiskosten audits erkenningen  €       0,30  per km