2024-2025

Omschrijving  Tarief   Eenheid  

A. Veldkeuring

Veldkeuring granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden
Veldkeuring granen  €     42,40  per hectare
Minimumtarief veldkeuring granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden  €     20,80  per perceel
Extra keuring granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden  €     82,80  per perceel
*) ook voor 2e vermeerdering als geen controlemonster op het centraal controleveld is uitgezaaid
Herkeuring granen  €   165,05  per perceel
Toeslag grotere oppervlakte dan aangegeven  €     82,00  per perceel
Toeslag aangifte na sluitingsdatum  €     82,00  per perceel
Afgifte standaard verklaring  €     63,60  per stuk
Afgifte niet-standaard verklaring  €   184,95  per stuk
Veldkeuring groenvoedergewassen
Veldkeuring groenvoedergewassen  €     82,80  per ha
Minimumtarief veldkeuring groenvoedergewassen  €     41,65  per perceel
Extra keuring groenvoedergewassen  €     82,80  per perceel
Herkeuring groenvoeders  €   165,05  per perceel
Toeslag grotere oppervlakte dan aangegeven  €     82,00  per perceel
Toeslag aangifte na sluitingsdatum  €     82,00  per perceel
Voorcontrole grassen  €   364,65  per monster

B. Monsteronderzoek zaaizaden

(voor spoedaanvragen geldt een toeslag 50% per onderzoek)
Kiemkracht
Kiemkracht – NAK-certificeringsmethode  €     33,10  per bepaling
Kiemkracht – NAK-certificeringsmethode groenvoedergewassen  €     48,80  per bepaling
Kiemkracht – ISTA-methode
Kiemkracht – ISTA-methode granen, mais, erwten, wikken, bonen en lupine  €     41,30  per bepaling
Kiemkracht – ISTA grassen en overige zaadsoorten  €     60,95  per bepaling
Kiemkracht – ISTA + eenkiemigheid bieten  €     81,25  per bepaling
Bijzondere kiemkrachtbepaling
Kiemkracht – koude proef mais  €     60,95  per bepaling
Levensvatbaarheidsonderzoek (Tetrazolium)  €   114,70  per bepaling
Zuiver maken voor de kiemkrachtbepaling
Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 1 component  €     27,00  per bepaling
Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 2 componenten  €     47,35  per bepaling
Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 3 componenten  €   128,90  per bepaling
Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 4 componenten  €   169,65  per bepaling
Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 1 component  €     61,85  per bepaling
Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 2 componenten  €     91,55  per bepaling
Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 3 componenten  €   128,90  per bepaling
Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 4 componenten  €   169,30  per bepaling
Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling > 4 componenten  op offertebasis
Zuiverheidsonderzoek
Zuiverheid – granen, mais, erwten, wikken, bonen en lupine  €     18,80  per bepaling
Zuiverheid grove grassen  €     46,45  per bepaling
Zuiverheid fijne grassen  €     61,85  per bepaling
Zuiverheid beemdgrassen  €     82,45  per bepaling
Zuiverheid overige lanbouwzaden  €     30,90  per bepaling
Zuiverheid overige zaden  €     61,25  per bepaling
Bijzondere zuiverheidsbepalingen
Bijzonder zuiverheid fijne grassen*)  €   165,25  per bepaling
Bijzonder zuiverheid overige zaadsoorten*)  €     99,25  per bepaling
Bijzonder zuiverheid Avena fatua in 200 g  €   275,45  per bepaling
Bijzonder zuiverheid – kwaliteit granen  €     12,50  per bepaling
Bepaling 1.000-korrelgewicht  €     12,50  per bepaling
Raszuiverheid – NAOH of kwartslamp  €     12,50  per bepaling
Raszuiverheid – Hiliumkleurig veldbonen  €     22,15  per bepaling
Raszuiverheid – Erwten  €     32,95  per bepaling
Raszuiverheid – Fenolonderzoek  €   129,20  per bepaling
*) indien alleen onkruiden of cultuurzaden moeten worden bepaald, wordt het tarief met 40% gereduceerd
Gezondheidsonderzoek
Tilletia spp.  €   205,25  per bepaling
Filtreerpapiermethode granen  €     22,60  per bepaling
Blinde zadenziekte in grassen  €     57,45  per bepaling
Agarmethode lijnzaad  €     44,85  per bepaling
Agarmethode peulvruchten  €     66,85  per bepaling
Gezondheid Anguina spp  €   141,90  per bepaling
Onderzoek wilde haver importpartijen
Onderzoek wilde haver importpartijen  €     97,55  per monster
Schoning
Schoning – zeefdoorval of piksel  €     12,50  per bepaling
Schoning – Schoningsonderzoek  €     87,95  per bepaling
Vochtonderzoek
Vochtonderzoek  €     18,55  per bepaling
Administratiekosten zaaizaadonderzoek
Administratiekosten zaaizaadonderzoek  €     23,55  per monster
ISTA-attest  €       5,70  per attest
Naderhand verstrekt ISTA-attest  €     11,35  per attest
Extra kopie NAK-attest  €       2,85  per attest
Naderhand verstrekt NAK-attest  €     10,50  per attest
Omzetten stapelplombering  €       9,85  per monster
Overname voorgaande bepaling  €     10,50  per monster

C. Certificering zaaizaden

Certificering  €     14,50  per ton
Hercertificering  €     11,05  per ton
Certificeringsbon of transportdocument  €       9,05  per opdracht
Certificaten  €       4,80  per 100 stuks
Certificaten retour  €       3,20  per 100 stuks
Internationaal vervoer vlas en granen  €     21,30  per hectare
Korting telebedrukken  €   375,60  per 100.000 stuks
Monstername (handmatig)  €     53,95  per monster
Monstername (automaat)  €     16,95  per monster
Certificering groenvoedergewassen
Certificering  €     14,50  per ton
Hercertificering  €     11,05  per ton
Certificering EG-A groenvoedergewassen  €     25,95  per ton
Certificeringsbon of transportdocument  €       9,05  per opdracht
Certificaten  €       4,80  per 100 stuks
Certificaten retour*)  €       3,20  per 100 stuks
*) indien meer dan 10% van de aanvraag en meer dan € 2,50
Korting telebedrukken  €   375,60  per 100.000 stuks
Monstername (handmatig)  €     53,95  per monster
Monstername (automaat)  €     16,95  per monster

D. Erkenningen

Erkenningen veldkeuring granen
Erkenning veldkeuring granen enz.  €     15,10  per hectare
Administratiekosten erkende veldkeuring granen  €       6,10  per hectare
Erkenningen veldkeuring groenvoeders
Erkenning veldkeuring groenvoedergewassen  €     10,15  per hectare
Erkenning veldkeuring groenvoedergewassen (indien ook (Pre)Basiszaad)  €     11,70  per hectare
Erkenning monstername en laboratoriumonderzoek
Basistarief laboratoriumonderzoek  €     15,30  per monster
Ringonderzoek erkenningsonderzoek  €   115,55  per monster
Rapportage ringonderzoek  € 1.189,75  per jaar
Certificering
Certificering groenvoedergewassen onder erkenning  €       5,00  per ton
Toezicht op erkenning certificering  €     87,20  per uur
Algemeen
Toezicht en controle automatische bemonsteringsapparatuur  €     83,30  per apparaat per jaar
Audit erkenningen (uurtarief)  €   121,30  per uur
Reiskosten audits erkenningen  €       0,30  per km

2023-2024

Omschrijving  Tarief   Eenheid  

A. Veldkeuring

Veldkeuring granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden
Veldkeuring granen  €      38,20  per hectare
Minimumtarief veldkeuring granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden  €      19,10  per perceel
Extra keuring granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden  €      75,95  per perceel
*) ook voor 2e vermeerdering als geen controlemonster op het centraal controleveld is uitgezaaid
Herkeuring granen  €    151,40  per perceel
Toeslag grotere oppervlakte dan aangegeven  €      75,25  per perceel
Toeslag aangifte na sluitingsdatum  €      75,25  per perceel
Afgifte standaard verklaring  €      58,35  per stuk
Afgifte niet-standaard verklaring  €    169,70  per stuk
 

Veldkeuring groenvoedergewassen

Veldkeuring groenvoedergewassen  €      75,95  per ha
Minimumtarief veldkeuring groenvoedergewassen  €      38,20  per perceel
Extra keuring groenvoedergewassen  €      75,95  per perceel
Herkeuring groenvoeders  €    151,40  per perceel
Toeslag grotere oppervlakte dan aangegeven  €      75,25  per perceel
Toeslag aangifte na sluitingsdatum  €      75,25  per perceel
Voorcontrole grassen  €    334,55  per monster
 

B. Monsteronderzoek zaaizaden

(voor spoedaanvragen geldt een toeslag 50% per onderzoek)
Kiemkracht
Kiemkracht – NAK-certificeringsmethode  €      30,35  per bepaling
Kiemkracht – NAK-certificeringsmethode groenvoedergewassen  €      44,75  per bepaling
Kiemkracht – ISTA-methode
Kiemkracht – ISTA-methode granen, mais, erwten, wikken, bonen en lupine  €      37,90  per bepaling
Kiemkracht – ISTA grassen en overige zaadsoorten  €      55,90  per bepaling
Kiemkracht – ISTA + eenkiemigheid bieten  €      74,55  per bepaling
 

Bijzondere kiemkrachtbepaling

Kiemkracht – koude proef mais  €      55,90  per bepaling
Levensvatbaarheidsonderzoek (Tetrazolium)  €    105,25  per bepaling
 

Zuiver maken voor de kiemkrachtbepaling

Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 1 component  €      24,75  per bepaling
Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 2 componenten  €      43,45  per bepaling
Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 3 componenten  €    118,25  per bepaling
Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 4 componenten  €    155,65  per bepaling
Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 1 component  €      56,75  per bepaling
Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 2 componenten  €      84,00  per bepaling
Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 3 componenten  €    118,25  per bepaling
Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 4 componenten  €    155,30  per bepaling
 

Zuiverheidsonderzoek

Zuiverheid – granen, mais, erwten, wikken, bonen en lupine  €      17,25  per bepaling
Zuiverheid grove grassen  €      42,60  per bepaling
Zuiverheid fijne grassen  €      56,75  per bepaling
Zuiverheid beemdgrassen  €      75,65  per bepaling
Zuiverheid overige lanbouwzaden  €      28,35  per bepaling
Zuiverheid overige zaden  €      56,20  per bepaling
 

Bijzondere zuiverheidsbepalingen

Bijzonder zuiverheid fijne grassen*)  €    151,60  per bepaling
Bijzonder zuiverheid overige zaadsoorten*)  €      91,05  per bepaling
Bijzonder zuiverheid Avena fatua in 200 g  €    252,70  per bepaling
Bijzonder zuiverheid – kwaliteit granen  €      11,45  per bepaling
Bepaling 1.000-korrelgewicht  €      11,45  per bepaling
Raszuiverheid – NAOH of kwartslamp  €      11,45  per bepaling
Raszuiverheid – Hiliumkleurig veldbonen  €      20,30  per bepaling
Raszuiverheid – Erwten  €      30,25  per bepaling
Raszuiverheid – Fenolonderzoek  €    118,55  per bepaling
*) indien alleen onkruiden of cultuurzaden moeten worden bepaald, wordt het tarief met 40% gereduceerd
 

Gezondheidsonderzoek

Tilletia spp.  €    188,30  per bepaling
Filtreerpapiermethode granen  €      20,75  per bepaling
Blinde zadenziekte in grassen  €      52,70  per bepaling
Agarmethode lijnzaad  €      41,15  per bepaling
Agarmethode peulvruchten  €      61,35  per bepaling
Gezondheid Anguina spp  €    130,20  per bepaling
 

Onderzoek wilde haver importpartijen

Onderzoek wilde haver importpartijen  €      89,50  per monster
 
 

Schoning

Schoning – zeefdoorval of piksel  €      11,45  per bepaling
Schoning – Schoningsonderzoek  €      80,70  per bepaling
 

Vochtonderzoek

Vochtonderzoek  €      17,00  per bepaling
 

Administratiekosten zaaizaadonderzoek

Administratiekosten zaaizaadonderzoek  €      21,60  per monster
ISTA-attest  €        5,25  per attest
Naderhand verstrekt ISTA-attest  €      10,40  per attest
Extra kopie NAK-attest  €        2,60  per attest
Naderhand verstrekt NAK-attest  €        9,65  per attest
Omzetten stapelplombering  €        9,05  per monster
Overname voorgaande bepaling  €        9,65  per monster

C. Certificering zaaizaden

Certificering granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden
Certificering  €      13,30  per ton
Hercertificering  €      10,15  per ton
Certificeringsbon of transportdocument  €        8,30  per opdracht
Certificaten  €        4,40  per 100 stuks
Certificaten retour  €        2,95  per 100 stuks
Internationaal vervoer vlas en granen  €      19,55  per hectare
Korting telebedrukken  €    344,60  per 100.000 stuks
Monstername (handmatig)  €      20,90  per monster
Monstername (automaat)  €      15,55  per monster
Certificering groenvoedergewassen
Certificering  €      13,30  per ton
Hercertificering  €      10,15  per ton
Certificering EG-A groenvoedergewassen  €      23,80  per ton
Certificeringsbon of transportdocument  €        8,30  per opdracht
Certificaten  €        4,40  per 100 stuks
Certificaten retour*)  €        2,95  per 100 stuks
*) indien meer dan 10% van de aanvraag en meer dan € 2,50
Korting telebedrukken  €    344,60  per 100.000 stuks
Monstername (handmatig)  €      20,90  per monster
Monstername (automaat)  €      15,55  per monster

D. Erkenningen

Erkenningen veldkeuring granen
Erkenning veldkeuring granen enz.  €      13,85  per hectare
Administratiekosten erkende veldkeuring granen  €        5,60  per hectare
 

Erkenningen veldkeuring groenvoeders

Erkenning veldkeuring groenvoedergewassen  €        9,30  per hectare
Erkenning veldkeuring groenvoedergewassen (indien ook (Pre)Basiszaad)  €      10,75  per hectare
 

Erkenning monstername en laboratoriumonderzoek

Basistarief laboratoriumonderzoek  €      14,05  per monster
Ringonderzoek erkenningsonderzoek  €    106,00  per monster
Rapportage ringonderzoek  € 1.091,50  per jaar
 

Certificering

Certificering groenvoedergewassen onder erkenning  €        4,60  per ton
Toezicht op erkenning certificering  €      80,00  per uur
 

Algemeen

Toezicht en controle automatische bemonsteringsapparatuur  €      76,40  per apparaat per jaar
Audit erkenningen (uurtarief)  €    111,30  per uur
Reiskosten audits erkenningen  €        0,30  per km

Genoemde tarieven zijn excl. btw.