2023-2024

Omschrijving  Tarief
 

BZ

 

CZ

1.

Monstername

Monstername  € 117,15  € 117,15

2.

Onderzoek

Onderzoek (A, B of C-monster):
– fijne grassen  € 295,05  € 147,50
– overige zaden  € 242,05  € 120,95
Spoedtoeslag  €   32,90  €   32,90
Prioriteitstoeslag  €   18,05  €   18,05
Opschonen  €   62,05  €   62,05

3.

Aanvullend onderzoek

Volledige schoning:
– fijne grassen  € 295,05  € 147,50
– overige zaden  € 242,05  € 120,95
Scherpere schoning:
– fijne grassen  € 295,05  € 147,50
– overige zaden  € 242,05  € 120,95

4.

Appèlonderzoek

Vochtgehalte  €   20,55  €   20,55
Zuiverheid:
– fijne grassen  € 295,05  € 147,50
– overige zaden  € 242,05  € 120,95
Kiemkracht  €   86,20  €   86,20

Fijne grassen zijn beemdgrassen, schapegrassen, timothee, struisgras, rood- en hardzwenk, kropaar, bermudagras, fakkelgras en smele.

 

Aanvragen voor appèlonderzoeken, volledige- en scherpere schoningen dienen via e-mailadres monsterontvangst@nak.nl aangevraagd te worden.

 

De tarieven gelden voor een monstergrootte van 500 gram ± 100 gram voor graszaadmonsters en 1.000 gram ± 100 gram voor overige soorten.

Voor graszaadmonsters > 600 gram en overige monsters > 1.100 gram wordt een toeslag berekend van 25%.

 

Prijzen zijn exclusief btw en geldig voor oogst 2023.