Omschrijving  Tarief 
 BZ  CZ

1.

Monstername

Monstername  €           109,50  €        109,50

2.

Onderzoek

Onderzoek (A, B of C-monster):
– fijne grassen*  €           275,75  €        137,85
– overige zaden  €           226,20  €        113,05
Spoedtoeslag  €             30,75  €           30,75
Prioriteitstoeslag  €             16,85  €           16,85
Opschonen  €             58,00  €           58,00

3.

Aanvullend onderzoek

Volledige schoning:
– fijne grassen*  €           275,75  €        137,85
– overige zaden  €           226,20  €        113,05
Scherpere schoning:
– fijne grassen*  €           275,75  €        137,85
– overige zaden  €           226,20  €        113,05

4.

Appèlonderzoek

Vochtgehalte  €             19,20  €           19,20
Zuiverheid:
– fijne grassen*  €           275,75  €        137,85
– overige zaden  €           226,20  €        113,05
Kiemkracht  €             80,55  €           80,55
*Fijne grassen zijn beemdgrassen, schapegrassen, timothee, struisgras, rood- en hardzwenk, kropaar, bermudagras, fakkelgras en smele.
Aanvragen voor appèlonderzoeken, volledige- en scherpere schoningen dienen via e-mail aangevraagd te worden.
De tarieven gelden voor een monstergrootte van 500 gram ± 100 gram voor graszaadmonsters en 1.000 gram ± 100 gram voor overige soorten.
Voor graszaadmonsters > 600 gram en overige monsters > 1.100 gram wordt een toeslag berekend van 25%.