Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

Wat is een toegankelijke website?

We willen zo snel mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van www.digitoegankelijk.nl op niveau WCAG 2.1 AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

In onderstaande toegankelijkheidsverklaringen kunt u nagaan hoe ver de NAK is om dit doel te bereiken.

De NAK laat de toegankelijkheid van haar website(s) onderzoeken door een onafhankelijke deskundige. Wanneer rapporten van dit onderzoek beschikbaar zijn, vindt u die hieronder.

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen via https://www.nak.nl/contact/