Bladluizen brengen virussen bij aardappelen over. Om een goed inzicht te krijgen in de omvang van deze overdracht worden bladluizen gedurende het groeiseizoen gemonitord. Dit is vooral van belang voor het vaststellen van de loofvernietigingsdata.

Afkloppen 

Op verschillende percelen in Nederland worden op verschillende percelen aardappelplanten afgeklopt en de aanwezige bladluizen opgevangen. Dit afkloppen gebeurt wekelijks, direct na opkomst van het gewas, voor een periode van 4 weken. Het afkloppen gebeurt vanaf half mei. Het afkloppen gebeurt voor de plaatsing van de vangbakken. Afkloppen wordt ook duizendplantentellingen genoemd.

Zuigvallen

In Kollumerwaard, Tollebeek en Colijnsplaat staan zuigvallen en deze zuigen continu lucht aan op een hoogte van 12 meter. De zuigvallen worden van 1 mei tot 1 september afgetapt.

Vangbakken

Op 38 plaatsen in Nederland staan gele vangbakken. De bladluizen komen op de gele kleur af. Door een klein laagje water met een uitvloeier in de bak te doen, worden ze vervolgens gevangen. De vangbakken worden van begin juni tot half augustus afgetapt.

Bij alle drie methoden worden de bladluizen op het laboratorium gedetermineerd. De verschillende soorten worden vastgesteld en per soort wordt het aantal geteld. Het vaststellen van de soort bladluis is belangrijk, omdat de ene soort beter virus overbrengt dan de andere soort. Deze efficiëntie van overdracht wordt uitgedrukt in een REF-waarde, relatieve efficiëntie factor. Met behulp van deze REF-waarde wordt de vectorendruk bepaald. De vectorendruk is het aantal gevonden bladluizen vermenigvuldigd met deze REF-waarde. De vectorendruk wordt ook cumulatief weergegeven, hierbij worden de dagwaarden telkens bij elkaar opgeteld.

De resultaten van de vangsten van de zuigvallen en de vangbakken vindt u op het Klantportaal bij Bladluis Online. (Alleen beschikbaar voor aangeslotenen.) De resultaten van het afkloppen worden voor een periode van 4 weken, wekelijks op de website getoond onder Actualiteiten.