Start controle op knolcyperus

Vanaf 1 juni wordt er weer actief gecontroleerd op de aanwezigheid van knolcyperus in gewassen. Knolcyperus is een hardnekkig onkruid dat in landbouwgewassen en tuinbouwgewassen grote schade kan veroorzaken. Om de vermeerdering en verspreiding van knolcyperus te voorkomen, zijn voor telers verbodsbepalingen, maatregelen en (overige) verplichtingen opgenomen in de regeling Plantgezondheid. Hiermee worden problemen bij…

Sluitingsdatum aangifte verplaatst

Door de natte weersomstandigheden lopen de voorjaarswerkzaamheden vertraging op. Om deze reden is de sluitingsdatum van de aangifte voor pootaardappelen en zaaizaden verplaatst. Voor de pootaardappelen is de sluitingsdatum aangifte: 30 mei Voor de zaaizaden is de sluitingsdatum aangifte: 1 juni Om het proces voorspoedig te laten verlopen, willen we u vragen om de aangifte…

Start aftap bladluizen 2023

Per 1 mei starten wij met het monitoren van de bladluissituatie. De eerste aftap vindt plaats op dinsdag 2 mei. De exacte locaties van de vangbakken en zuigvallen ziet u in de applicatie Bladluis online. ​Deze vindt u ook in het Klantportaal via de startpagina onder de tegel Aardappelen. In deze applicatie worden ook de dagelijkse resultaten van de vangsten genoteerd.

Nacontrole 2023 inclusief bladrol

Op 19 april 2023 besloot de vaste commissie pootaardappelen van de NAK het bladrolvirus in het verplichte virusonderzoek – de nacontrole – van 2023 integraal op te nemen naast de toetsing op het Y-virus. Dit besluit is genomen op basis van de NAK-surveyresultaten van de laatste jaren, signalen vanuit de praktijk en resultaten van vrijwillige…

Tarieven 2023/2024

Zoals aangekondigd tijdens de telersavonden in januari heeft de NAK de tarieven voor het seizoen 2023/24 met gemiddeld 5% verhoogd. Om tarieven in lijn te houden met de daadwerkelijke kosten, zijn niet alle tarieven met hetzelfde percentage geïndexeerd. De nieuwe tarieven kunt u vinden via onderstaande links:   Tarieven aardappelen Tarieven grondonderzoek Tarieven zaaizaden Tarieven…

NAK start controle op afdekken afvalhopen

Aardappelafvalhopen zijn vooral in het begin van het seizoen een belangrijke potentiële besmettingsbron voor de verspreiding van de Phytophthora. Vanaf 15 april bent u daarom wettelijk verplicht aardappelafvalhopen af te dekken. In opdracht van de NVWA voert de NAK controles uit op het juist afdekken van afvalhopen. Vorig jaar zijn 877 controles uitgevoerd. In 4%…

Aangifte applicatie 2023

Vanaf vandaag, 3 april 2023, is de applicatie weer beschikbaar voor de aangifte van uw pootaardappelen. U heeft tot 16 mei 2023 de tijd om uw aangifte aan ons door te geven. Via de tegel Aardappelen kunt u naar de tegel Aangifte. U heeft voor het opgeven van uw pootaardappelen uw onderzoeksverklaringen en herkomstbewijzen/certificaten nodig. Ook dit jaar…

Regeling vroegrooi 2023

Volgens de huidige regelgeving is de teelt van aardappelen mogelijk volgens een vruchtwisseling van tenminste 1:3. Een ontheffing voor consumptie-aardappelen kan worden verkregen, indien u deelneemt aan de ‘Vroegrooiregeling’. Indien de aardappelen tijdig worden gerooid, mag op een perceel 1:2 worden geteeld (in bijzondere gevallen 1:1). De datum waarvoor de aardappelen gerooid moeten zijn, is…

Regeling plantgezondheid wratziekte aangepast

De keurmeesters van de NAK voeren jaarlijks controles uit in het kader van het teeltvoorschrift Wratziekte. Naar aanleiding van deze controles zijn er in de regelgeving met ingang van 1 januari 2023 een aantal zaken gewijzigd: Op verzoek van de NAK is de lijst met toegestane aardappelrassen in de kerngebieden vanaf dit jaar van toepassing…

Mogelijkheden 2:10 aardappelteelt uitgebreid

De NVWA heeft de ontheffingsmogelijkheid voor 2:10 verruimd. Deze ontheffing maakt het mogelijk om twee jaar achter elkaar aardappelen te telen. De voorwaarde dat het perceel minimaal 8 jaar aaneengesloten grasland of boomgaard is geweest, is vervangen door minimaal 8 jaar geen AM-waardplant. Het aanvraagformulier en de toelichting voor de ontheffing is aangepast en beschikbaar op de website,…