Controle op knolcyperus

Vanaf 1 juni wordt er weer actief gecontroleerd op de aanwezigheid van knolcyperus in gewassen. Knolcyperus is een hardnekkig onkruid dat in landbouwgewassen en tuinbouwgewassen grote schade kan veroorzaken. Om de vermeerdering en verspreiding van knolcyperus te voorkomen, zijn voor telers verbodsbepalingen, maatregelen en (overige) verplichtingen opgenomen in de regeling Plantgezondheid. Hiermee worden problemen bij…

Controle op Phytophthora-haarden

De infectiedruk van Phytopthora is dit jaar hoog en de weersomstandigheden voor de ontwikkeling van Phytophthora zijn gunstig. U bent wettelijk verplicht Phytophthora in het gewas tijdig te bestrijden, zodat er geen Phytophthora-haarden in aardappelpercelen ontstaan. In opdracht van de NVWA voert de NAK controles uit op de aanwezigheid van Phytophthora-haarden om verspreiding van de…

Bladluismonitor online beschikbaar

De aftap van de bladluizen is begonnen. Vanaf dit seizoen is de Bladluismonitor beschikbaar. Dit overzicht heeft meer mogelijkheden en is interactiever dan de voorgaande applicatie Bladluis online. U kunt bijvoorbeeld in één overzicht meerdere selecties aangeven en daarmee verschillende bladluisgegevens uitvragen. Ook worden de grenswaarden, van de vectorendruk per week, duidelijker getoond. Waar te vinden ​ Bladluismonitor is in het menu…

Start controle op afvalhopen 2024

Aadappelafvalhopen zijn vooral in het begin van het seizoen een belangrijke potentiële besmettingsbron voor de verspreiding van de Phytophthora. Vanaf 15 april bent u daarom wettelijk verplicht aardappelafvalhopen af te dekken. In opdracht van de NVWA voert de NAK controles uit op het juist afdekken van afvalhopen. Vorig jaar zijn 770 controles uitgevoerd. In 6%…

Teeltvoorschriften bietenvergeling

Vergelingsziekte bij bieten veroorzaakt kwaliteits- en opbrengstschade bij de bietenteelt. De oorzaak is een virus dat wordt verspreid door bladluizen. Het virus overwintert in bietenopslag, zaadbieten en bieten die als voorraad worden bewaard (bv. om te vervoederen). Het betreft suiker- voeder- en rode bieten. Via het groene blad dat zich in het voorjaar op deze…

Aangifte pootaardappelen

De applicatie Aangifte is weer beschikbaar voor de aangifte van uw pootaardappelen. U heeft tot en met woensdag 22 mei 2024 de tijd om uw aangifte aan ons door te geven. Via de starttegel Aardappelen kunt u naar de tegel Aangifte. U heeft voor het opgeven van uw pootaardappelen uw onderzoeksverklaringen en herkomstbewijzen/certificaten nodig. Sinds vorig jaar dient…

Besluit vaste commissie pootaardappelen van de NAK

Op 19 maart 2024 besprak de vaste commissie voor pootaardappelen het ingediende wijzigingsvoorstel Optisch lezen. Tijdens de telersvergaderingen is aangegeven dat het onderwerp Optisch lezen nog besproken zou worden door de vaste commissie pootaardappelen om duidelijkheid te hebben voor seizoen 2024. In het proces naar het besluit toe zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met afgevaardigden…