Met onderstaand formulier kunt u een aanvraag indienen voor vrijwillig onderzoek op bruin- en ringrot.

De opdrachtgever realiseert zich dat, in het geval de NAK een verdacht monster op bruin- en/of ringrot constateert, de uitkomst hiervan door de NAK aan de NVWA wordt doorgegeven. Een dergelijke melding zal naar verwachting overheidsmaatregelen tot gevolg hebben die passend zijn voor quarantaine organismen.

De opdrachtgever vrijwaart de NAK van alle aansprakelijkheid, ook die van derden, die uit de constatering door de NAK dat mogelijk bruin- en/of ringrot aanwezig is voortvloeien.

Let op: Gebruik voor onderzoek t.b.v. de PotatoPol-verzekering en PCC Hygiëneprotocol het aanvraagformulier Bemonstering importpartijen pootaardappelen op bruin- en ringrot.

  • Algemene gegevens aanvrager

  • DD dash MM dash JJJJ
  • Partijgegevens